Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Governance – Human Responses to Multi-species Management

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2015 - 2021
Projektägare
Gothenburg Research Institute (GRI)

Kort beskrivning

Forskningsprojektet studerar förutsättningarna för flerartsförvaltning i Sverige. Projektet i sin helhet tar avstamp i den nuvarande älgförvaltningen och undersöker om det finns förutsättningar att integrera fler arter i förvaltningen, eller om de olika arterna bör förvaltas separat. Huvudfokus ligger således på hur väl den nuvarande förvaltningen är utformad för att nå de mål som finns uppsatta. I projektet studeras även vilken kapacitet de som är involverade i förvaltningen har att hantera de förändringar som följer av att det förekommer flera klövviltarter i landskapet, så kallad adaptiv kapacitet.

I projektet Governance studeras (1), den individuella, sociokulturella och politisk-institutionella dimensionen av naturvård (2), den adaptiva flerarts-naturresursförvaltningens kapacitet att hantera nuvarande och framtida utmaningar och (3), villkoren för hur kunskaper och förmågor kan utvecklas i den framtida naturresursförvaltningen.

Vår analys av individuella, sociokulturella och politisk-institutionella dimensioner är baserad på miljöpsykologi, socialantropologi, statsvetenskapliga teorier och ekologiska perspektiv. Vi använder både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder för att åstadkomma bredd och djup. Projektet pågår under 3+3 år och avslutas 2021.