Skip to main content
Breadcrumb

Governance – Human Responses to Multi-species Management

Research project
Active research
Project period
2015 - 2021
Project owner
Gothenburg Research Institute (GRI)

Short description

Forskningsprojektet studerar förutsättningarna för flerartsförvaltning i Sverige. Projektet i sin helhet tar avstamp i den nuvarande älgförvaltningen och undersöker om det finns förutsättningar att integrera fler arter i förvaltningen, eller om de olika arterna bör förvaltas separat. Huvudfokus ligger således på hur väl den nuvarande förvaltningen är utformad för att nå de mål som finns uppsatta. I projektet studeras även vilken kapacitet de som är involverade i förvaltningen har att hantera de förändringar som följer av att det förekommer flera klövviltarter i landskapet, så kallad adaptiv kapacitet.