Länkstig

Globaliseringen av migrationen till Sverige: Arbetskraftsinvandringen från Indien och Kina 2008-2014

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 628 000
Projekttid
2013 - 2017
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

År 2008 införde Sverige nya regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Detta var den största förändringen av svensk invandringspolitik på 40 år. Den nya invandringspolitiken uppmuntrar en ökad arbetskraftsinvandring. Den nya invandringspolitiken har också gynnat en globalisering av migrationen till Sverige. Denna globalisering innebär att antalet sändarländer utökats och att migranter i Sverige kommer från fler länder än tidigare. Under 2008 års regler kommer migranterna i första hand inte från länder i Europa, utan från Thailand, Kina och Indien. I detta projekt undersöks den ökade migrationen från Indien och Kina. Den ökade migrationen från Indien och Kina är ett nytt migrationsmönster.

Syftet med projektet är att förklara hur detta nya migrationsmönster initierats och etablerats.

Forskare

Denis Frank, projektledare

Email: denis.frank@socav.gu.se

Chia-Ling Yang, medarbetare från The National Taiwan University