Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GGG – Gikt Gruppen Göteborg

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för medicin

Kort beskrivning

Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen i världen och Sverige, cirka 1,8 procent av Sveriges vuxna befolkning har gikt. Gikt ger upphov till återkommande attacker med uttalad inflammation och ledsmärta. Dessa framkallas av en immunologisk reaktion på urinsyrakristaller. Kristallerna bildas till följd av förhöjda halter av urinsyra i blodet, så kallad hyperurikemi. Gikt är starkt associerat med hjärt-kärlsjukdom, det metabola syndromet och njursjukdom. Det finns sedan lång tid urinsyrasänkande, botande, behandling mot gikt men den används i alltför låg omfattning i Sverige såväl som i världen.

Vår epidemiologiska giktforskning fyller kunskapsluckor rörande riskfaktorer, konsekvenser och omhändertagande av gikt och hyperurikemi. Här är exempel på några aktuella forskningsfrågor:

  • Ökar gikt risken för hjärtinfarkt / akut koronart syndrom?
  • Skyddar gikt eller hyperurikemi mot demens och Parkinson?
  • Är luftföroreningar en riskfaktor för att insjukna i gikt?
  • Varför har patienter med gikt en ökad dödlighet?
  • Hur mår patienter med gikt?

Vi bedriver vår forskning via regionala och nationella register men genomför också enkätundersökningar och kohortstudier.

 

Bilden visar urinsyrakristaller i närbild.
Urinsyrakristaller i polariserat ljus
Foto: Creative Commons, Bobjgalindo