Länkstig

Anton Landgren

Anknuten till forskning

Avd för reumatologi och inflammationsforskning
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A
41346 Göteborg
Postadress
Box480
40530 Göteborg

Om Anton Landgren

Jag jobbar som ST-läkare i allmänmedicin. Jag är intresserad av bland annat riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och livskvalitet vid psoriasisartrit och gikt. Disputerade 2023 på en avhandling om psoriasisartrit. Jag handleder vetenskapliga arbeten för ST-läkare i allmänmedicin och undervisar termin 1 läkarstudenter under deras vårdcentralsplacering.