Bild
Foto: Ylva Norén Bretzer
Länkstig

Gamlestaden 2021

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Finansiär
Göteborgs Stad Nordost och BID Gamlestaden

Kort beskrivning

Forskningen saknar ofta statistiskt material i socioekonomiskt svagare stadsdelar, bland annat för att få personer tenderar att besvara undersökningarna eller endast enstaka studier görs. Rapporten Gamlestaden 2021 bygger på den medborgarundersökning som genomfördes i stadsdelen samma år, och här jämförs resultaten med motsvarande undersökningar genomförda 2001, 2003, 2005, 2008 och 2015. I rapporten redovisas ny kunskap om hur området har utvecklats över två årtionden och i vilka aspekter stadsdelens problem har minskat och vilka slags utmaningar som kvarstår.