Bild
Allmän bild om bloggare
Länkstig

Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
 

Andreas Hallberg

Biträdande lektor i arabiska.
Läs bloggen om arabisk lingvistik.

Christian Munthe

Professor i praktisk filosofi.
Läs bloggen om moralfilosofi, etik med mera. 

Christopher Kullenberg

Forskare i vetenskapsteori. Bloggar om internet och filosofi.
Läs bloggen om internet och filosofi. 

Historia, religion och idé- och lärdomshistoria

Kennet Nyberg

Bloggar om globalt vetenskapligt resande under 1700-talet, allmän historia, digital humaniora, digital pedagogik samt forskningspolitik. Docent i historia.
Läs bloggen om allmän historia och digital pedagogik.

Johan Kärnfelt

Docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.
Läs bloggen om svenska amatörastronomins historia.

Religionsvetenskapliga kommentarer 

Här erbjuds religionsvetenskapliga perspektiv på aktuella händelser som på olika sätt rör religion. De som skriver på RVK är alla forskare verksamma vid olika svenska universitet, däribland Göteborgs universitet.
Läs bloggen om religionsvetenskapliga perspektiv.

IT
 

Idrott och digitalisering

Jonas Landgren, docent och informatikforskare, fokuserar i sin forskning på utformningen och användning av informationsteknologi för kris- och räddningsinsatser.
Läs bloggen om idrott och digitalisering.

Miroslaw Staron

Forskare inom software engineering och software metrics, verksam vid Institutionen för data- och informationsteknik.
Läs bloggen om informationsteknik.

Journalistik och medier

Bengt Johansson

Bengt Johansson bloggar om aktuell medieforskning. Professor vid Institutionen för journalistik och massmedier och forskar om olika aspekter av medier, makt och demokrati.
Läs bloggen om aktuell medieforskning, makt och demokrati.
 

Ulrika Hedman

Ulrika Hedman bloggar om journalistik, medier och forskningskommunikation.
Läs denna blogg som handlar om journalistik.

Konsthistoria och kultur

Konstbloggen
Bakom konstbloggen står konstvetare vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet: Alexandra Fried, Alexandra Herlitz, Viveka Kjellmer, Astrid von Rosen, Karin Wagner och våra doktorander Birte Bruchmüller och Christine Sjöberg. Det är forskare, lärare och doktorander som är  djupt engagerade i hur vårt klassiska bildningsämne kan bidra till samhällelig utveckling i en allt mera digital värld. Vad innebär det från ett forskarperspektiv när "utbildningsexperter" hävdar att konst kan bli viktigare än matematik i framtiden?
Läs konstbloggen

Kultur & demokrati
På denna blogg följer du lärare och studenter på – och vänner till – Masterprogrammet Kultur & demokrati, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Här presenteras pågående studier, kommenterar aktuella händelser, tipsar om ny litteratur och gör nedslag i pågående kurser.
Läs bloggen om kultur & demokrati.

Matematik
 

Olle Häggström

Professor i matematisk statistik. Hans huvudsakliga forskningsintresse är sannolikhetsteori. Utöver det har han breda intellektuella intressen främst i riktning mot filosofi, klimatvetenskap och futurologi.
Läs bloggen om filosofi, klimatvetenskap och futurologi.

Medicin och hälsa


Miljön på äldreboenden 

En forskarblogg med den fullständiga titeln: Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering.
Läs bloggen om äldreboendes fysiska miljö

Naturvetenskap

Tångbloggen
Det här är bloggen där du kan läsa om den forskning som vi bedriver om tång i Östersjön vid institutionen för ekologi, miljö och botanik samt vid Östersjöcentrum, bägge vid Stockholms universitet.
Läs bloggen om tång.

Politik, ekonomi och samhälle


GRI-bloggen

Drivs av forskare vid Gothenburg Research Institute, ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
Läs gri-bloggen.se om bland annat ekonomi, etnologi, sociologi och pedagogik.
 

School of Global Studies

Medarbetare på Institutionen för globala studier bloggar om ämnen relaterade till forskningsområdet, som migration, mänskliga rättigheter, maktförhållanden, kultur/mångkultur och samhällelig förändring. (På engelska.)
Läs bloggen som handlar om migration och mänskliga rättigheter.
 

Ulf Bjereld

Medverkar kontinuerligt i medier som skribent och som kommentator till aktuella politiska händelser. Professor i statsvetenskap.
Läs bloggen om aktuella politiska händelser.
 

Marie Demker

Marie Demker forskar bland annat om framväxten av europeiska främlingsfientliga partier, politiska motsättningar mellan landsbygd och stad och det nya medielandskapets skiljelinjer.
Läs bloggen av Marie Demker, professor och dekan.

I sin roll som dekan vid Humanistiska fakulteten bloggar hon bland annat om forskningspolitik, fakultetsfrågor och högskolefrågor i stort.
Läs Marie Demkers blogg om bland annat forskningspolitik.
 

Joakim Ruist

Forskar om ekonomiska effekter av och attityder till invandring, Institutionen för nationalekonomi.
Läs denna blogg som handlar om migration.
 

Politologerna

Syftet med bloggen är att bidra med välgrundade, ofta empiriska och lättillgängliga analyser av svensk politik. Bloggen förmedlar forskning men även enkla deskriptiva resultat och analyser.
Läs bloggen som sex forskare verksamma vid GU står bakom

Språkteknologi
 

Språkbanksbloggen

Här berättar medarbetare vid Språkbanken Text om sin forskning och om hur språkteknologi och AI kan användas för att bygga en avancerad infrastruktur för forskning baserad på språkliga data inom humaniora, samhällsvetenskap och andra discipliner.
Läs bloggen om språkteknologi och AI.

Tångbloggen

Allt du inte visste att du ville veta om blåstång och lite till.

Under 2022 har folkbildande Tångbloggen haft närmare 32 000 besökare, ett rekord som vida överträffar de förhoppningar Ellen Schagerström och Lena Kautsky hade när de startade bloggen 2012.

– Vi hoppades få 100 besökare. Vi tänkte att intresset för alger, tång och marin botanik var ungefär så stort. Till vår stora glädje hade vi fel, säger Ellen Schagerström.

Algbloggen
Ellen Schagerström, forskare vid Göteborgs universite, driver Tångbloggen tillsammans med Lena Kautsky, professor emeritus vid Stockholms universitet.
Foto: Lisa Bergqvist, Östersjöcentrum