Breadcrumb

Forskarbloggar

Många av våra forskare är aktiva bloggare och skriver återkommande om aktuella ämnen. Bloggarna är sorterade på ämnesområden. Här nedan hittar du samtliga forskare som bloggar om sina ämnesområden.

Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Andreas Hallberg

Biträdande lektor i arabiska.
Läs bloggen om arabisk lingvistik.

IT

Idrott och digitalisering

Jonas Landgren, docent och informatikforskare, fokuserar i sin forskning på utformningen och användning av informationsteknologi för kris- och räddningsinsatser.
Läs bloggen om idrott och digitalisering.

Miroslaw Staron

Forskare inom software engineering och software metrics, verksam vid Institutionen för data- och informationsteknik.
Läs bloggen om informationsteknik.

Journalistik och medier

Bengt Johansson

Bengt Johansson bloggar om aktuell medieforskning. Professor vid Institutionen för journalistik och massmedier och forskar om olika aspekter av medier, makt och demokrati.
Läs bloggen om aktuell medieforskning, makt och demokrati.

Matematik

Olle Häggström

Professor i matematisk statistik. Hans huvudsakliga forskningsintresse är sannolikhetsteori. Utöver det har han breda intellektuella intressen främst i riktning mot filosofi, klimatvetenskap och futurologi.
Läs bloggen om filosofi, klimatvetenskap och futurologi.

Medicin och hälsa

Miljön på äldreboenden 

En forskarblogg med den fullständiga titeln: Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering.
Läs bloggen om äldreboendes fysiska miljö

Naturvetenskap

Tångbloggen

Det här är bloggen där du kan läsa om den forskning som vi bedriver om tång i Östersjön vid institutionen för ekologi, miljö och botanik samt vid Östersjöcentrum, bägge vid Stockholms universitet.
Läs bloggen om tång.

Politik, ekonomi och samhälle

School of Global Studies

Medarbetare på Institutionen för globala studier bloggar om ämnen relaterade till forskningsområdet, som migration, mänskliga rättigheter, maktförhållanden, kultur/mångkultur och samhällelig förändring. (På engelska.)
Läs bloggen som handlar om migration och mänskliga rättigheter.

Ulf Bjereld

Medverkar kontinuerligt i medier som skribent och som kommentator till aktuella politiska händelser. Professor i statsvetenskap.
Läs bloggen om aktuella politiska händelser.

Marie Demker

Marie Demker forskar bland annat om framväxten av europeiska främlingsfientliga partier, politiska motsättningar mellan landsbygd och stad och det nya medielandskapets skiljelinjer.
Läs bloggen av Marie Demker, professor.

Språkteknologi

Språkbanksbloggen

Här berättar medarbetare vid Språkbanken Text om sin forskning och om hur språkteknologi och AI kan användas för att bygga en avancerad infrastruktur för forskning baserad på språkliga data inom humaniora, samhällsvetenskap och andra discipliner.
Läs bloggen om språkteknologi och AI.

Hör av dig!

På denna sida listas endast bloggar som är aktiva, det vill säga som uppdateras med regelbundhet.

Kontakta mig gärna om du har en ny blogg eller har frågor.

Redaktör: Allan Eriksson, allan.eriksson@gu.se