Bild
Snäckhalsbandet med ursprung från Tasmanien (södra Australien) skänktes 1905 till den etnografiska avdelningen på Naturhistoriska riksmuseet. Under 115 år har halsbandet aldrig varit en del av museets publika verksamhet och inte eller undersökts.
Foto: Etnografiska museet
Länkstig

Föremål för kultur och vetenskap

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Etnografiska föremål brukar i första hand behandlas som kulturföremål, men de bär också spår av den tid och den plats där de har sitt ursprung. Den informationen är av värde för att förstå samtidens utmaningar. En analys av ett 115 år gammalt snäckhalsband från Tasmanien kan till exempel upplysa om havsförsurning, döende kelpskogar och kusterosion.
De historiska snäckskalen erbjuder därmed grundläggande kulturell och vetenskaplig information.
Detta projekt skapar ett tvärvetenskapligt utrymme om etnografiska föremål genom att expandera forskningsfältet inom akademin, samt möjliggör fördjupande samtal och medskapande med ursprungssamhällen.
Projektet öppnar etnografiska samlingar till forskning inom naturvetenskap och utarbetar verktyg för en engagerad dialog och ömsesidigt utbyte med ursprungssamhällen.

Mer info om projektet finns på vår internationella webb. Objects of Culture and Science