Länkstig

Flytten från föräldrahemmet: Jämförande studier av ungdomars vägar till vuxenliv i Sverige, 1880 –1967

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 085 813
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Syftet är att studera ungdomars utflyttning ur föräldrahemmet i Sverige under perioden 1880 – 1967. Vi studerar den genomsnittliga åldern vid flytten hemifrån, de viktigaste rutterna ut ur föräldrahemmet (t ex flyttning för att gifta sig resp. för att arbeta) och hur olika individ- och hushållsfaktorer påverkade benägenheten att flytta hemifrån. Vi använder en komparativ design med i första hand jämförelser av stad och land och olika geografiska regioner, men också jämförelser mellan könen, tidsperioder och socioekonomiska grupper. Vi använder individbaserade tvärsnitts- och longitudinella data från folkräkningarna, Göteborgs befolkningspanel och Skånes ekonomiska och demografiska databas.