Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Erik Sagen - TURP vid prostataförstoring både kostnadseffektivare och bättre

Publicerad

Erik Sagen disputerade den 20 november 2020 inom ämnet urologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen var: Transurethral resection of the prostate: studies on efficacy, morbidity and costs

Länk direkt till avhandlingen

Bild
Erik Sagen
Erik Sagen, överläkare i urologi vid NU-sjukvården, Uddevalla sjukhus

TURP vid prostataförstoring både kostnadseffektivare och bättre

Över hälften av alla svenska män drabbas någon gång i livet av godartad prostataförstoring*. Nästan en halv miljon män i Sverige lider i dag av problem med att kissa, på grund av förstoringen, något som också påverkar livskvalitén avsevärt. Som regel erbjuds männen en läkemedelsbehandling för att minska besvären och storleken på prostatakörteln.

 - Symtomlindrande medicinering är över tid som regel verkningslös. Trots detta har förskrivandet av läkemedel mot prostataförstoring ökat markant, samtidigt som botande behandlingar, till exempel operationsmetoden transuretral prostataresektion TURP** tydligt har minskat, säger Erik Sagen överläkare i urologi vid NU sjukvården på Uddevalla Sjukhus.

En betydande andel av männen kommer att försämras i sina symtom eller utveckla någon form av komplikation till blåstömningsproblemet, till exempel urinstopp, dessa män behöver åtgärdas kirurgiskt. Obehandlat urinstopp kan innebära ett livshotande tillstånd.

Nio av tio opererade män har i tidigare kliniska studier angett att de kissar normalt vid tio års uppföljning, både med objektiva och subjektiva mått mätt. Risken för olika sorters komplikationer, har dock varit ett bekymmer som lett fram till en utveckling i så kallade skonsammare metoder.

Växande patientgrupp som nästan glömts bort

 - Syftet med avhandlingen är att undersöka och belysa effekterna av TURP, i en icke-akademisk miljö, på män med besvärande urinering eller som drabbats av urinretention på grund av prostataförstoring. Det är viktigt att belysa den här växande patientgruppen, då den nästan glömts bort på grund av bland annat organisatoriska och politiska beslut inom sjukvården under det senaste decenniet.

De viktigaste slutsatserna i avhandlingen blir att TURP fortfarande är en bra metod för att ta bort ett avflödeshinder orsakad av prostataförstoring, oavsett om en man lider av problem med att kissa eller har drabbats av oförmåga att tömma blåsan.

 - Men dessa två kategorier av män skiljer sig åt när det gäller bakomliggande orsaker och borde därför analyseras separat när TURP jämförs mot ”konkurrerande” metoder. Vidare har TURP en erkänt låg risk för allvarliga komplikationer. Slutligen så är kostnaderna för ett vårdtillfälle vid TURP framförallt påverkade av förekomsten av komplikationer vilket understryker betydelsen av att undvika och förhindra att de uppstår.

*Vad är förstorad prostata

Prostatan är en körtel runt urinröret, mellan penisen och urinblåsan. Den hjälper spermierna att ta sig fram. När du blir äldre kan prostatan växa och trycka mot urinröret så att du får svårare att kissa. Det ökar inte risken för prostatacancer. Källa 1177.

**Vad innebär en TURP- operation

Årligen utförs cirka 4000 TURP i Sverige. Ingreppet är en sluten operation som utförs via ett instrument som förs in i urinröret, under ryggbedövning eller narkos, och en metallslynga som skär ut bitar av prostatan vilka sedan spolas ut genom instrumentet.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg

Opponent: Docent Lars Henningsohn Institutionen för klinisk vetenskap, Intervention och Teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet, Stockholm

Betygsnämnd: Eva Angenete, Anna Bill-Axelson och Pär Lodding

Huvudhandledare:  Ralph Peeker
Bihandledare: Olle Nelzén