Bild
Margot Wallström
Foto: Jessica Gow
Länkstig

En studie av genomförandet av Sveriges feministiska utrikespolitik i samarbetsländer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - 2022
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Finansiär
Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Kort beskrivning

I oktober 2014 lanserade Sverige, som första land i världen, en feministisk utrikespolitik. Detta innebär att all utrikespolitik ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Efter sju år med feministisk utrikespolitik har Ann Towns (PI), Kristen Kao, Elin Bjarnegård (Uppsala universitet) och Katarzyna Jezierska (Högskolan Väst) utsetts av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) för att utvärdera den svenska feministiska utrikespolitiken, dess genomförande och effektivitet, över tid och i olika kontexter.

Utvärderingen kommer att genomföras under 2022, och slutrapporten ska levereras hösten 2022.