Länkstig

'Empowering Cities of Migration': nya metoder för engagemang, urban och lokal integration (EMPOWER).

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
845 146
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet EMPOWER är ett samarbete mellan universitet, forskningsinstitut, lokala myndigheter, bostadsplanerare och icke-statliga organisationer i Sverige (Göteborg), England (Birmingham),och Tyskland (Bochum). Dess övergripande mål är att utveckla ny kunskap och praxis som främjar hållbara städer och samhällen, genom att stärka lokalt inflytande i planering av bostäder och offentliga platser. Projektet bidrar till att motverka segregering och marginalisering i socioekonomiskt utsatta områden som karaktäriseras av tilltagande mångfald, urban segregering och bostadsutmaningar.

Projektet bygger på och utvecklar projektgruppens tidigare forskning om integration, engagemang i civilsamhället, bostadsutmaningar, nya forskningsmetoder och metoder för samproduktion av kunskap för att lösa bostadsutmaningar, samarbete mellan intresse- och användargrupper, samt kompetensutveckling av 'community researchers’. Projektets ’community researchers’ deltar i datainsamling, intervjuer och vår användarvänliga digitala survey och blir viktiga för att nå marginaliserade grupper, som traditionellt inte kommer till tals beträffande utformningen av lokala tjänster. Målet är att utveckla ny kunskap, praxis och ett nytt nätverk för att stärka lokalt engagemang genom att tillhandahålla nya (genus-medvetna) metoder för deltagande beträffande beslut om bostäder, stadsplanering, offentliga platser och utformningen av lokala tjänster i stadsdelar med tilltagande mångfald.

The Swedish team biografier och foto

Projektledare

Gabriella Elgenius

Foto på Gabriella Elgenius

Gabriella Elgenius är docent i sociologi vid Göteborgs universitet och har tidigare varit verksam i Storbritannien, vid University of Oxford och University of London. Gabriellas forskning handlar om integration och civilsamhället i utsatta områden i Sverige och Storbritannien. Hon arbetar med komparativa kvalitativa studier och kvalitativa/kvantitativa studier. Gabriella har tidigare arbetat med medborgarforskare i Storbritannien i mångkulturella områden och välkomnar möjligheten att göra detta även i Sverige.  Gabriella representerar Göteborgs universitet i det universitetsövergripande nätverket av totalt sex lärosäten i Europa som arbetar för att främja medborgarforskning och det sk Community of Practice (CoP).

Project Collaborators / Projektmedarbetare

Tone Försund

Foto på Tone Försund

Tone Försund har arbetat som dramapedagog och beteendevetare i Sverige sedan början av 1990-talet. Tone deltog i kompetensutvecklingen för medborgarforskare i Sverige och bidrog med praktiska övningar och rollspel för att förbereda inför intervjufasen genom att öva på att intervjua. Tone har en bakgrund inom folkbildning och vuxenutbildning.

 

Projektpartner: AnnSofie Olsson

Foto på AnnSofie Olsson

AnnSofie Olsson är projektpartner för Sverige och arbetar som diakon i Svenska kyrkan i Bergsjön, som fått pris för sina arbetsmetoder och omvandling till en lokal mötesplats. AnnSofie har flera etablerade samarbete med olika lokala civilsamhällesorganisationer och är sekreterare i styrelsen för Bergsjöns Studiecentrum och Läxhjälpsförening. AnnSofie har en master i socialt arbete från Lunds universitet och har tidigare arbetat inom socialtjänsten, bland annat inom flyktingmottagning och familjestöd.

 

Forskningassistent: Amanj Aziz

Bild
Foto på Amanj Aziz

Amanj Aziz har en master i sociologi från Göteborgs universitet och har varit forskningsassistent sedan 2019 för projekt om civilsamhället i mångkulturella områden i Sverige. Amanj har varit engagerad i socialt arbete i över 10 år och har arbetat inom både privat och offentlig sektor med sociala frågor, mänskliga rättigheter, social utsatthet och ojämlikhet. Han har skrivit flera rapporter om rasism.

Medborgarforskare Sverige

Faten Atie

Foto på Faten Atie

Fatien Atien genomför intervjuer på arabiska och svenska och distribuerar projektets digitala enkät i dessa språkgrupper. Faten är särskilt intresserad av att arbeta för att främja kvinnors rättigheter och att lära mer om kvinnors erfarenheter i detta projekt.

 

Jilla Faraji

Foto på Jilla Faraji

Jilla intervjuar på dari, kurdiska, persiska och svenska, och distribuerar projektets enkät i dessa språkgrupper. Jilla arbetar för civilsamhället i Bergsjön och för att främja mötesplatser, mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.

 

Uba Hersi

Foto på Uba Hersi

Uba Hersi intervjuar på somaliska och svenska och distribuerar projektets digitala enkät på dessa språkgrupper. Uba arbetar för civilsamhället i Bergsjön och ingår i föräldrarföreningens styrelsen för Bergsjöns Studiecentrum och Läxhjälpsförening som tillhandahåller läxläsningsverksamhet för barn och vuxna lokalt. 

 

Samira Hussein

Foto på Samira Hussein

Samira Hussein transkriberar intervjuerna på somaliska och svenska och distribuerar projektets digitala enkäten till dessa språkgrupper. Samira är samordnare för ett skola-kommun-partnerskap i Bergsjön och engagerad i Bergsjöns civilsamhälle.

 

Sarah Nyangena

Foto av Sarah Nyangena, medborgarforskare

Sarah Nyangena intervjuar på engelska, svenska och swahili, och distribuerar projektets digitala enkät i dessa språkgrupper. Sarah arbetar för bostadsbolaget Balder med sociala frågor. Sarah är engagerad i civilsamhället i Bergsjön och arbetar med Föreningen Navet, ett lokalt resurscentrum och samlingsplats för samarbete, demokrati, gemenskap, kultur och bildning som arbetar för en positiv utveckling av stadsdelen.

 

Omanilaye Ogbowuokara

Omanilaye Ogbowuokara foto

Omanilaye Ogbowuokara är en medborgarforskare som intervjuar på engelska och svenska. Hon distribuerar också projektets digitala enkäter i dessa språkgrupper. Omanilaye är en förespråkare för ett tillgängligt och lokalt civilsamhället.

 

Juhaina Swaid

Foto på Juhaina Swaid

Juhaina Swaid intervjuar och transkriberar på arabiska, svenska och engelska. Hon översätter också till och från dessa språk och distribuerar projektets enkät i dessa språkgrupper. Juhaina är särskilt intresserad av kvinnors inflytande vad gäller hälsa, arbetsliv och politiskt deltagande.

 

Arfi Yosuf

Foto på Arfi Yosuf

Arfi Yosuf har enförskollärarexamen och har skrivit en kandidatuppsats om likvärdighet i förskolan. Arfi intervjuar på somaliska och svenska för projektet Rethinking Integration och distribuerar Empower projektets digitala enkät i dessa språkgrupper. Arfi arbetar för civilsamhället i Göteborg och är mycket involverad i Bergsjöns Studiecentrum och Läxhjälpsförening som tillhandahåller läxläsningsverksamhet för barn och vuxna.

 

Ahmed Hassan

Foto av Ahmed Hassan

Ahmed Hassan intervjuar på somaliska och svenska och samlar in svar till projektets digitala enkät i dessa språkgrupper. Ahmed arbetar för civilsamhället i Bergsjön och sitter i styrelsen för Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen och Pappasamverkan. Ahmed arbetar för att främja lokalt deltagande och samverkan mellan lokala aktörer och är en av initiativtagarna till Bergsjön Möts.