Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

'Empowering Cities of Migration': nya metoder för engagemang, urban och lokal integration (EMPOWER).

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
845 146
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet EMPOWER är ett samarbete mellan universitet, forskningsinstitut, lokala myndigheter, bostadsplanerare och icke-statliga organisationer i Sverige (Göteborg), England (Birmingham),och Tyskland (Bochum). Dess övergripande mål är att utveckla ny kunskap och praxis som främjar hållbara städer och samhällen, genom att stärka lokalt inflytande i planering av bostäder och offentliga platser. Projektet bidrar till att motverka segregering och marginalisering i socioekonomiskt utsatta områden som karaktäriseras av tilltagande mångfald, urban segregering och bostadsutmaningar.

Projektet bygger på och utvecklar projektgruppens tidigare forskning om integration, engagemang i civilsamhället, bostadsutmaningar, nya forskningsmetoder och metoder för samproduktion av kunskap för att lösa bostadsutmaningar, samarbete mellan intresse- och användargrupper, samt kompetensutveckling av 'community researchers’. Projektets ’community researchers’ deltar i datainsamling, intervjuer och vår användarvänliga digitala survey och blir viktiga för att nå marginaliserade grupper, som traditionellt inte kommer till tals beträffande utformningen av lokala tjänster. Målet är att utveckla ny kunskap, praxis och ett nytt nätverk för att stärka lokalt engagemang genom att tillhandahålla nya (genus-medvetna) metoder för deltagande beträffande beslut om bostäder, stadsplanering, offentliga platser och utformningen av lokala tjänster i stadsdelar med tilltagande mångfald.