Länkstig

Development of lexical and grammatical competences in immigrant Swedish

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5 542 000 SEK
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Kort beskrivning

Fler invandrare söker sig till Sverige och det blir alltmer viktigt att kunna lära ut svenska som andraspråk (eller främmande språk) (L2) på bästa möjliga sätt. Detta betyder att det finns ett större behov än någonsin av att lära ut svenska och att testa kunskapsnivåer i svenska. Dessutom finns det förstås ett behov av att förstå och enas om vad olika nivåer betyder. De senaste åren har sett nya metoder för att studera språkutvecklingen inom L2 bl.a. med hjälp av inlärarkorpusar. För svenska finns det ytterst få sådana studier, men Språkbanken har en inlärarkorpus med uppsatser och en kursbokskorpus (för L2 svenska) som lämpar sig för sådana studier. Texterna i korpusarna är kopplade till det ramverk för språkkvalifikationer som EU antog för ett drygt decennium sedan. I detta projekt vill vi med hjälp av de två korpusarna titta på hur mån

Publikationer

  • David Alfter and Johannes Graën. 2019. Interconnecting lexical resources and word alignment: How do learners get on with particle verbs? Proceedings of Nodalida 2019, Turku, Finland. LiUP Press.
  • David Alfter and Elena Volodina. 2019. From river to bank: The importance of sense-based graded word lists. Proceedings of EuroCALL 2019
  • David Alfter, Therese Lindström Tiedemann and Elena Volodina. 2019. LEGATO: A flexible lexicographic annotation tool. Nodalida 2019, Turku, Finland. LiUP Press. 
  • David Alfter, Lars Borin, Ildikó Pilán, Therese Lindström Tiedemann, Elena Volodina. 2019. From Language Learning Platform to Infrastructure for Research on Language Learning. CLARIN-2018 post-conference volume. LiUP Press. [pdf]
  • Stemle Egon W, Boyd Adrian, Janssen Maarten, Lindström Tiedemann Therese, Mikelić Preradović Nives, Rosen Alexandr, Rosén Dan & Volodina, Elena. (In press) Working together towards an ideal infrastructure for language learner corpora. 4th Learner Corpus Research Conference. Post-conference volume. [post-print, pdf]
  • David Alfter and Elena Volodina. 2018. Is the whole greater than the sum of its parts? A corpus-based pilot study of the lexical complexity in multi-word expressions. Proceedings of SLTC, Stockholm, November 2018.
  • Lindström Tiedemann, Therese, Lenardic Jakob & Fiser Darja. 2018. L2 learner corpus survey – towards improved verifiability, reproducibility and inspiration in learner corpus research. Annual Clarin 2018.
  • Alfter, David, & Volodina, Elena (2018) Towards Single Word Lexical Complexity Prediction. In Proceedings of the Thirteenth Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications (pp. 79-88) at NAACL-2018 [pdf]