Länkstig

Biogeokemi av tropiska skogar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Tropisk skog är de mest produktiva ekosystemen på jorden och ansvarar för ungefär hälften av den markbundna kolsänkan, det vill säga den antropogena koldioxiden som bindas i marken. Produktiviteten i skogsekosystem är nära kopplad till dess näringsstatus och -omsättningen. Trots detta är tropiska skogar mycket mindre undersökta jämfört med tempererad och boreal skog. Vi bedriver biogeokemisk forskning i Amazonasbassängen och Centralafrika (DR Kongo). Bland annat undersöker vi hur näringscyklar utvecklas under sekundär skogstillväxt genom att studera kronosekvenser.