Bild
Picture from production at our current pilot plant
Länkstig

Bentiska och pelagiska mikroalger

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Forskningen fokuserar på mikroalger och hur de påverkas av till exempel UV-strålning och klimatförändringar, men också hur man kan använda kiselalger som råmaterial i olika sammanhang.

Mer om vår forskning

Sidan är under uppdatering, men du kan läsa mer om äldre projekt på den engelska sidan

 

Publikationer och media

Swedish algae factory

Läs mer om hur man kan använda kiselalger till solpaneler och hudvårdsprodukter