Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bentiska och pelagiska mikroalger

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Forskningen fokuserar på mikroalger och hur de påverkas av till exempel UV-strålnnig och klimatförändringar, men också hur man kan använda kiselalger som råmaterial i olika sammanhang.