Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att ta plats: Diskurser om genus, populärmusik och social förändring

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Cecilia Björck, 2011.
Denna sammanläggningsavhandling utforskar språkliga konstruktioner av genus, populärmusik och social förändring. Särskilt fokus ligger på användandet av spatiala (rumsliga) metaforer och uttryck som kretsar kring idén att tjejer behöver "ta plats" i populärmusikaliska praktiker.

Det empiriska materialet består av inspelade rundabordssamtal med personal och deltagare från fyra olika svenska musikprojekt, alla med syfte att öka antalet tjejer i utövandet av populärmusik. Dessa projekt inkluderar ett tidsbegränsat projekt inom en ungdomsorganisation, ett nätverk på gräsrotsnivå för unga musiker, en folkhögskolekurs samt ett rockmusikläger för tjejer.

Diskussionerna analyserades med hjälp av en Foucaultinspirerad metod för diskursanalys i sex steg för att identifiera konstruktioner, diskurser, handlingsorientering, positioneringar, praktik och subjektivitet. Resultaten presenteras under fyra teman – ljud, kropp, territorium och rum – och diskuteras framför allt i relation till teorier om performativitet (Judith Butler), kvinnlig rumslighet (Iris Marion Young) och blick/gaze (Michel Foucault m fl).

Begreppet "att ta plats" befinns vara involverat i två olika dialektiker. Den ena dialektiken utgörs av en kontinuerlig kamp mellan att vara ett agerande subjekt och att vara objekt för en normerande blick. Den andra dialektiken utgörs av två versioner av platstagande: en utåtriktad, som strävar efter att synas och höras, och en inåtriktad, som strävar efter fokus på det musikaliska hantverket.