Länkstig

Att hantera återkommande kriser: Civilsamhällets organisation under översvämningar i Jakarta

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2012 - 2016
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Projektet undersöker hur stadsförvaltningen och medborgarna i översvämmade områden i Jakarta agerar för att möta de risker som orsakas av återkommande översvämningar.

Projektbeskrivning

Fullständig projektbeskrivning på engelska hittar du på vår internationella webbplats.
 

Deltagare

Jörgen Hellman

Marie Thynell

 

Publikationer

2018, Hellman, J., Thynell, M & van Voorst, R., eds. Jakarta Claiming spaces and rights in the city, Routledge, Research on Asian Studies. London.