Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Mjukvaruarkitekter samarbetar i ett projekt
Vilka är mjukvaruarkitekternas utmaningar och behov – och vad kan det finnas för lösningar för att understödja processen?
Foto: ChiangMai
Länkstig

Att förstå och understödja processen kring mjukvaruutveckling

Publicerad

Rodi Jolak från Syrien är doktorand inom Software Engineering. Rodis forskningsfokus handlar om att förstå hur mjukvaruarkitekter kommunicerar och samarbetar under processen med att utveckla ny mjukvara. Vilka är mjukvaruarkitekternas utmaningar och behov – och vad kan det finnas för lösningar för att understödja processen?

Hur skulle du beskriva ditt forskningsområde?

Bild
Rodi Jolak, doktorand inom software engineering
Den höga graden av frihet och känslan av att ständigt få utveckla nya färdigheter tillhör det som Rodi uppskattar mest med att arbeta i forskarvärlden.
Foto: Catharina Jerkbrant

– Inom min forskning fokuserar jag på mjukvarudesign och modellering, säger Rodi Jolak. Målet för min avhandling är att förstå och stödja mjukvaruutvecklarnas designaktiviteter.

– För att skapa ett mjukvarusystem, samlar analytikerna först in alla kravspecifikationer från kunderna. Baserat på kraven fattar arkitekterna designbeslut för mjukvaran när det gäller struktur och beteende. Mjukvaruarkitekterna dokumenterar även de beslut de fattat genom att skapa arkitektxxxx – ofta i form av UML models. UML står för ”Unified Modeling Language" och är helt enkelt en standard för att modellera mjukvarusystem. De dokumenterade designbesluten – modellerna – kommuniceras sedan för programmerarna som en guide för implementeringen. När modellerna är tillräckligt noggrant specificerade och detaljerade kan programmerarna använda sig av dessa för att automatiskt generera kod.

– Jag är intresserad av att försöka förstå hur mjukvaruarkitekterna kommunicerar och samarbetar när de skapar sina designbeslut. Jag undersöker utmaningar kring designen tillsammans arkitekternas behov och kan utifrån min forskning föreslå nya lösningar för att understödja hela processen vid mjukvarudesign.

Berätta om hur du blev intresserad av en framtid som forskare!

– Jag började fundera på forskning som en möjlig karriär under min tid som masterstudent, då jag samtidigt som jag arbetade ute i industrin som mjukvaruutvecklare. Den främsta orsaken till mitt intresse för forskarvärlden är den höga grad av frihet du har som forskare inom akademin. I industrin drivs du ofta av andra människors beslut och planer, medan du i akademin själv blir den huvudsakliga drivkraften bakom dina beslut och ditt arbete.

– Ett annat skäl för att välja akademin är att du på ett mycket konkret sätt bygger och stärker färdigheter du redan har – och också utvecklar nya färdigheter. Du förbättrar din förmåga att analysera problem och utforska och utvärdera lösningar. Du förbättrar din förmåga att kommunicera och skriva artiklar, eftersom du vanligtvis samarbetar med andra forskare och lär dig mycket av dem. En doktorsexamen är i mycket bokstavlig form ett projekt och du blir definitivt en bra projektledare. Du definierar dina mål och planerar hur du ska uppnå dessa mål. Du lär dig hur du sätter milstolpar, hanterar risker och utvärderar dina doktorandresultat.

– Du reser också mycket som forskare, vilket är något jag gillar. Du åker på konferenser i olika delar av världen, möter experter inom ditt område, pratar med dem, lär dig av dem – och får många nya erfarenheter.

Varför blev du doktorand just i Sverige?

– Jag är född i Aleppo i Syrien. Jag lämnade Syrien när jag var 19 år för att läsa en kandidatexamen i Information Engineering vid Politecnico di Milano i Italien. Jag fortsatte med en masterutbildning i Engineering of Computing Systems vid samma universitet. Lite senare började jag leta efter tänkbara doktorandanställningar att söka och hittade en intressant sådan vid avdelningen för software engineering här i Göteborg. I gjorde först en on-line-ansökan och efter en tid blev jag kontaktad av ansvarig professor via Skype. Jag blev sedan inbjuden till en fysisk intervju i Göteborg och till slut blev jag lyckligtvis den person de valde för anställningen.

Hur ser dina planer för framtiden ut?

– Jag har ansökt om en post-doc-tjänst i samma miljö där jag just nu arbetar som doktorand, institutionen för data- och informationsteknik, vilken är integrerad mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Jag föredrar att stanna i Sverige eftersom jag uppskattar kvaliteten på forskningen och även livskvaliteten här. Folk visar respekt, både inom akademin och utanför. Den service man får från universitetet är väldigt fin och administratörerna är alltid redo att hjälpa dig – om du har en fråga får du feedback direkt. Jag håller tummarna för att jag får jobbet här i Göteborg!

 

Intervju: Catharina Jerkbrant, 2019