Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Användningen av hyresarbetskraft

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 600 000
Projekttid
2012 - 2014
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Finansiär
FORTE

Kort beskrivning

Omfattning, motiv och förklaringar till varför arbetsgivare använder hyresarbetskraft i ett komparativt perspektiv.

Inhyrning av arbetskraft är en mycket aktuell men omtvistad fråga. Den forskning som finns om inhyrningens omfattning och arbetsgivarnas motiv för detta gjordes när bemanningsbranschen fortfarande var ganska ny i Sverige. Idag är inhyrning ett institutionaliserat bemanningsalternativ men också omdiskuterat med starka politiska åsiktsskillnader. Det finns därför ett stort behov av forskning som belägger hur inhyrningen faktiskt ser ut och som förklarar hur inhyrningen påverkar arbetsmarknaden.

Syftet är att analysera användningen av hyresarbetskraft i Sverige 2002 och 2012. Utvecklingen i Sverige jämförs också med Storbritannien där inhyrning är vanligare och där arbetsmarknadslagstiftningen är betydligt mer liberal.