Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Alternativa stater?

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 662 000
Projekttid
2010 - 2014
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

En jämförande studie om de svenska och de brittiska kopplingarna till den "andra vågens tobaksskademinskning"

Efter det allmänt erkända misslyckandet med en första våg av minskning av tobaksskador (THR) med fokus på utvecklingen av ”säkrare” cigaretter tenderar tobakspolitiken över hela världen att prioritera rökavvänjning och minskad initiering av tobaksanvändning som de två viktigaste målen. Men en andra THR-våg kan också ses få fart. Detta fokuserar på att kreativt förstöra cigaretten som ett leveranssystem för nikotindroger. Den andra vågen THR skiljer sig från cigarettrökning och presenterar nikotinberoende i samhället som en risk för reglering och hantering, inte en direkt risk som behöver utrotas.

Detta projekt syftar till att jämföra och kontrastera Sveriges och Storbritanniens olika förhållande till framväxten av andra vågen THR. Båda länderna ses som nära involverade i ökningen av andra vågen THR, men på mycket olika sätt. I Sverige, kommer andra vågen THR att närma sig som för det första sammanfaller med strategier för teknisk innovation inom tobaks- och läkemedelsindustrin, medan den i Storbritannien studeras som mer som en vetenskaplig baserad politisk reformrörelse. Teoretiskt och metodologiskt inspirerat av tidigare jämförande forskning som tittar på kontrasterande politiska allianser i förhållande till tillåtna och olagliga droger, är detta projekt utformat för att både utvidga räckvidden för och ge större reflexivitet i de vetenskapliga och politiska överläggningarna i tobakspolitiska samhällen i Sverige , Storbritannien och därefter.