Bild
Alpine and Polar Ecology at the University of Gothenburg seeks to provide new knowledge on ecosystem functions in the Alpine and Polar context
Foto: Mats Björkman
Länkstig

Alpine and Polar Ecology at the University of Gothenburg (APE@GU)

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Våra polar och alpina ekosystem förändras snabbt med den pågående klimatförändringen. Detta leder till förändringar i vegetationsmönster (som expansion av buskar och förändrade vegetationssamhällen) och mikrobiella samhällen, vilket leder till en ändrad kol- och näringsdynamik. En av de mest slående förändringarna är de upptining av permafrost som pågår, vilket tillsammans med förändringar i dessa ekosystem medför en påfrestning för de människor som bor i dessa områden och påverkar deras kultur och försörjning (t.ex. renskötsel). Vår forskning syftar till att ge ny kunskap om hur de arktiska ekosystemen fungerar och påverkas av klimatförändringen. Detta studeras genom en kombination av långsiktiga experiment i fält och mer process-inriktade laboratorieexperiment.

Latnjajaure Fältstation

APE@GU är också vetenskapligt ansvariga för Latnjajaure Fältstation utanför Abisko, där Göteborgs universitet har haft forskning sedan 1990 som en del av det Internationella Tundra EXperimentet (ITEX).