Bild
Ukrainas flagga
Länkstig

Ukrainadagen

Forskning
Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Bedriver du forskning med anknytning till Ukraina? Kanske samarbetar du med forskare i Ukraina? I så fall är du välkommen att presentera din forskning vid Göteborgs universitets mångdisciplinära Ukrainadag den 16 november 2023. Dagen arrangeras av Institutionen för språk och litteraturer, Humanistiska fakulteten.

Konferens
Datum
16 nov 2023
Tid
Hela dagen
Plats
Humanisten, Renströmsgatan 6

Bra att veta
For English version, select International website in the menu above.
Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer

Rysslands invasionskrig mot Ukraina har visat hur angeläget det är med forskning som kan bidra till att förklara vad som händer i landet. Goda kunskaper inom språk, kultur, historia och politik är nödvändiga för en förståelse av situationen i Ukraina. För människorna som drabbas av kriget och dess många följdverkningar är kunskaper och färdigheter inom exempelvis krigsmedicin och traumavård oundgängliga. Kriget lämnar också spår i naturen; ekologiska perspektiv är nödvändiga. I en framtid där fred råder i landet kommer frågor om krigsrätt, försoning, civilsamhällets roll, språkpolitik och arkitektonisk återuppbyggnad att stå centrala.

Inbjudna externa talare

  • Per-Arne Bodin, professor i slaviska språk och expert på ukrainsk litteratur, Stockholms universitet
  • Jakob Hedenskog, analytiker och ukrainavetare, Utrikespolitiska institutets Centrum för Östeuropastudier

Presentationer

Det finns två olika sätt för dig att presentera din forskning: antingen i form av ett kort föredrag (preliminärt 15 minuter + 5 minuter för frågor), eller med hjälp av en poster. En särskild postersession kommer att hållas under eftermiddagen.

OBS! Tiden för föredrag är begränsad. Organisationskommittén förbehåller sig rätten att välja bland bidragen för att rätt spegla den vetenskapliga bredden vid Göteborgs universitet.
För posters finns inga begränsningar.

Anmälan

Skicka in din anmälan senast den 22 juni till adressen: ukrainadagen2023@sprak.gu.se

Ange i mejlet ditt namn, preliminär titel på din presentation, kontaktuppgifter, organisatorisk anknytning och om du i första hand önskar presentera i form av ett kort föredrag eller en poster.

Presentationer kan hållas på svenska, norska, danska eller engelska.

Besked om deltagande kommer att skickas ut under september månad. I samband med det kommer du att bli uppmanad att registrera dig och skicka in ett kort abstract (500 ord).

Organisationskommitté

Fredrik Fällman, Thomas Rosén, Magnus P. Ängsal, Institutionen för språk och litteraturer