Bild
Anders Walfridson
Länkstig

"Material Glitch" Examensutställning i fri konst master

Kultur & språk

Masterstudenter i fri konst visar sina examensarbeten på Göteborgs Konsthall.

Utställning
Datum
9 apr 2022 - 30 apr 2022

Efter två års avbrott på grund av pandemin är HDK-Valands avgångsstudenter i fri konst tillbaka på Göteborgs Konsthall. I examensutställningen Material Glitch tar åtta studenter temperaturen på samhället – ett samhälle som vi nu försöker återvända till – på spaning efter en normalitet som varit utom räckhåll.

Utställningen Material Glitch lyfter en tanke, precis som titeln antyder, att någonting är fel i själva byggstrukturen i tillvaron; att ett dolt problem påverkar samhällsväven. En ”glitch” är vanligtvis ett problem som uppträder i elektroniska system där bristfällig programvara ger felaktiga signaler. Utmärkande för en “glitch” är att allting verkar normalt och som det ska, men plötsligt uppenbarar sig en bugg, om än för en bråkdel av en sekund, för att sedan försvinna igen. En ”glitch” är därför svår att upptäcka, men konsekvensen av systemfelet består – om det inte åtgärdas.

Verken i utställningen kan ses som diagnoser på samtiden. Studenternas konstnärliga visioner har arbetats fram som individuella experiment och som del av eget utforskande, men har också påverkats av gemensamma samtal. De är en grupp som har arbetat tillsammans under extraordinära omständigheter. I utställningen undersöker de det svåra förhållandet mellan kropp, begär och perception och de synar de system och processer som påverkar och formar våra liv, men som fortsätter att svika oss: å ena sidan historiens eviga upplösning, och å andra sidan en framtid som definieras av teknikens ständiga expansion till nya områden.

Vilket medvetande framträder i denna osäkra värld, där systemfel blir det nya normala? Hur behöver vi utrusta oss när vi befinner oss i ett tillstånd av instabilitet? Att synliggöra den döda vinkeln innebär att ställa frågor om hur vi skapar betydelse för oss själva. Hur kan vi konstruera meningsfullhet utan att ge avkall på etiska principer? Kan en omprövning av våra ”materiella glitchar” sätta de komplexa sätt som vi människor försöker göra livet värt att leva på i centrum, inte bara för oss själva, utan även för framtida generationer?

Studenter som ställer ut

Elin Maria Alvemark "Unknowing Orchestrations"
Ali Ardalan "How beautiful, trying to blur the border. The border between the possible and the impossible…"
Amanda Hellryd "Forever can spare a minute"
Maja Lindberg Schwaner "Another Kind of Life"
Kamilla Mez "Nya Konst"
Viktor Moen "Korv Förenar Oss"
Jennifer Spångerud "Another Digital User Cluster"
Anders Walfridson "La Desdichada"

Vernissage

Lördag 9 April, 13.00 - 17.00

Öppettider

Se Göteborgs Konsthalls webbplats

Guidade visningar

Öppet program

13 april, kl 17.30-19: Konstnärens roll i samhället (panelsamtal)

Fyra av konstnärerna samtalar om konstnärens roll i samhället och relaterar till sina personliga verk, processer de har utvecklat samt vilka estetiska och etiska val som gjorts.
Paneldeltagare: Amanda Hellryd, Maja Lindberg Schwaner, Jennifer Spångerud och Victor Moen. Diskussionen modereras av Ann-Charlotte Glasberg-Blomqvist, konsthistoriker, skribent och adjunkt i teori på HDK-Valand.

20 april, kl 17.30-19: Konstnärens roll i samhället (panelsamtal)

Fyra av konstnärerna samtalar om konstnärens roll i samhället och relaterar till sina personliga verk, processen de har utvecklat samt vilka estetiska och etiska val som gjorts.
Paneldeltagare: Elin Alvemark, Ali Naghi Ardalan, Kamilla Mez and Anders Walfridson. Diskussionen modereras av Ann-Charlotte Glasberg-Blomqvist, konsthistoriker, skribent och adjunkt i teori på HDK-Valand.

23 april, kl 13.00-15.00: Konstnärerna berättar (Museernas dag)

Under två timmar ger alla studenter en varsin 15-minuters introduktion till sina arbeten och processerna bakom. Det går bra att lyssna på en enskild presentation, eller följa med på hela programmet.

Öppen verkstad - Läge, leka, lera

Göteborgs Konsthall arrangerar öppna workshops för barn 3-10 år som är sugna på att skapa med inspiration från den pågående utställningar "Material Glitch". För information om aktuella tidpunkter se Göteborgs konsthalls webbplats.

Göteborgs Konsthalls öppna program hittar du på goteborgskonsthall.se

Följ studenterna på Instagram

4–10 april kan du följa studenternas förberedelser inför utställningen och under vernissaget på Instagram @hdk_valand.