Bild
none
Länkstig

Legitimering av eliter i medeltidens Polen och Norge

Kultur & språk

Presentation av projektet "Symbolic Resources and Political Resources in the Periphery: The Legitimacy of Elites in Poland and Norway, ca. 1000-1300". Projektet jämför eliter i Polen och Norge för att få en närmare titt på hur eliterna legitimerade sin makt och fungerade som länkar i samhället.

Föreläsning
Datum
3 okt 2022
Tid
15:00 - 17:00
Plats
Sal:C442, Humanisten, Renströmsgatan 6

Medverkande
Wojtek Jezierski, lektor i historia vid Stockholms universitet
Hans Jacob Orning, professor i historia vid Universitetet i Oslo
Arrangör
Medeltidskommittén

Polen och Norge uppfattas idag av de flesta som helt olika länder. Under medeltiden var de mycket mer lika varandra. I båda länderna etablerades kungadömen och kungadömena kristnades runt år 1000. Båda var belägna i vad vi skulle kalla Europas periferi, men de var också en del av större regionala enheter - Polen i Öst- och Centraleuropa med Böhmen som "storebror", Norge i Norden med Danmark som stark partner. Men utvecklingen i Polen och Norge var inte en spegelbild av vad som hände i centrum. I båda länderna bidrog interna faktorer till att skapa olika banor.

Kort presentation av föredragshållarna

Wojtek Jezierski är lektor i medeltidshistoria vid Stockholms universitet och vid Universitetet i Oslo. Han har skrivit böcker och artiklar om klosterliv, korståg och kristen mission i Östersjöregionen.

Hans Jacob Orning är professor i historia vid Universitetet i Oslo med nordisk medeltid som huvudområde. Han har skrivit ett flertal böcker och artiklar inom medeltidshistoria och filologi.

Det är en presentation av ett projekt vid Oslo universitet, alltså följer abstrakt och presentation på engelska.  Mer info på vår internationella webb.