Bild
Anna Svensson och Ingmar Söhrman
Länkstig

Ingmar Söhrman föreläser till Anna Svenssons minne

Forskning
Kultur & språk

Göteborgs universitetsbibliotek och Institutionen för språk och litteraturer samarrangerar en föreläsningsserie till universitetsbibliotekarie Anna Svenssons minne (1958-2021). Den andra föreläsaren i serien är Ingmar Söhrman, professor emeritus i romanska språk vid Institutionen för språk och litteraturer. Föreläsningsserien är årligt återkommande och kopplar till Annas intressen och anda.

Föreläsning
Datum
2 feb 2023
Tid
18:00 - 19:00
Plats
Humanistiska biblioteket, Malmströmsrummet

Arrangör
Göteborgs universitetsbibliotek och Institutionen för språk och litteraturer

Ingmar Söhrman - Att hitta de borttappade livsödena. Anna Svensson som arkivdetektiv. Tre öden: Arne Lundgren, Matilde Goulard-Westberg och Iwan Ljunggren

Under 30 års tid ägnade Anna Svensson en stor del av sina krafter åt Iberoamerikanska biblioteket. Hon lyfte fram, forskade och skrev om i dag lite bortglömda livsöden som Arne Lundgren, verksam som författare, översättare och lärare, Matilde Goulard-Westberg, kulturförmedlare, lärare och Iberoamerikanska institutets föreståndare, samt trollkarlen Iwan Ljunggren. Denna föreläsning lyfter fram Anna Svenssons arbete med UB:s samlingar och hennes betydelse som förmedlare av kunskap om vad som finns på UB och hur samlingarna kan användas av studenter och forskare.