Bild
En skådespelare med ögonbindel liggandes på en enkel säng med täcke
Från begravningsperformance Les Tenebres, av Liv Kristin Holmberg.
Foto: Annie Tiainen
Länkstig

Former Art Rebels – Returning to a Haunted Place

Forskning
Kultur & språk

Seminarium om scenkonstens påverkan och vilka lärdomar som prövandet av gränser kan erbjuda. Ett samarbete mellan Göteborgs Stadsteater och forskningsplattformen Public Life, Arts and Critical Engagement.

Seminarium
Datum
3 feb 2023
Tid
16:00 - 18:00
Kostnad
Fri entré, biljett behövs

Bra att veta
Språk: skandinaviska och engelska
Arrangör
Göteborgs Stadsteater i samarbete med forskningsplattformen Public Life, Arts and Critical Engagement

Liv Kristin Holmberg och Anders Carlsson är båda doktorander inom konstnärlig forskning. De har varit medskapare av omdiskuterade scenkonstnärliga verk som överskridit gränser och utmanat såväl publiken som de institutionella ramarna. Den bakgrunden gör att Liv och Anders i forskarrollen har skäl att återvända till platsen där det hände – scenen – för att reflektera och dra lärdomar av sina erfarenheter. På olika sätt betyder det återvändandet att möta det som hemsöker.

I en återblickande och självreflekterande dialog om överträdelsens etiska och konstnärliga dimensioner, försöker de två forskarna förstå var scenkonstens radikalitet (och därmed dess transformerande potential) befinner sig idag, i en samtid som präglas av dels en tilltagande polarisering, dels en ökad försiktighet.

Efterhand som avantgardistiska transformerande taktiker utmattats, approprierats och kommodifierats, för att numera även ifrågasättas etiskt ur en rad relevanta perspektiv, på vilken typ av plats befinner sig en radikalt sinnad scenkonst av idag?

En början på ett svar är att platsen för konstens verkan är det institutionella, vilket innebär att i stället för att kritisera från ett tänkt utifrån så finner konsten vägar att påverka den verklighet som konstnärlig produktion och organisation utgör. Men hur formuleras en institutions-kritiska positioner efter att motsättningen mellan institutionellt utanför respektive innanför har havererat? Om konstens position till institutionen nu är inbäddad, medskyldig och ömsesidigt beroende, med vilka taktiker kan konsten fortfarande utöva en kritisk eller en motståndskraftig verkan?

Dessa frågor berör även den konstnärliga forskningens relation till fältet. I det här fallet dess relation till radikal och gränsprövande scenkonst. Är den konstnärliga forskningens miljö en akademiserad fristad där radikala perspektiv tillåts existera, just för att de inte ska kunna få en reell politisk betydelse på de professionella fälten?

Genom Anders och Livs fallbeskrivningar av utmanande konstprojekt, öppnar seminariet frågor till publik diskussion, om konstens påverkan och vilka lärdomar som prövandet av gränser kan erbjuda.

Om forskarna

Anders Carlsson är före detta konstnärlig ledare för teatergruppen Institutet och före detta professor i skådespelarkonst vid Teaterhögskolan i Helsingfors, numera doktorand i scenisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Anders forskning undersöker performativa taktiker för motstånd som inte är predatoriska utan parasitära. Mer om Anders Carlsson.

Liv Kristin Holmberg, stipendiat i konstnärligt utvecklingsarbete vid Norges Musikhögskola är utbildad klassisk pianist och organist och performancekonstnär. Hennes forskning studerar förhållandet mellan tro och konst i en serie konstliturgiska experiment i både konstens och kyrkans rum, där metoder från ritualistisk teater och performance-konst etablerar gränser som undersöker kyrkorummets potential som arena för konst, och vice-versa; konstens rum som en plats för andlighet. Mer om Liv Kristin Holmberg.

Länkar