Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bilden är ett drönarfoto taget från Monte Polizzos bergskam och blickar mot västkusten.
Drönarfoto taget från Monte Polizzos bergskam och blickar mot västkusten. Bilden visar också tydligt hur man under en planteringskampanj på 1960-talet planterade träd på halva berget till vänster för att förhindra ytterligare erosion.
Länkstig

Cecilia Sandström: Encountering Environments. Natural conditions for subsistence and trade at Monte Polizzo, Sicily, 650-550 BC.

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Cecilia Sandström vid Institutionen för historiska studier försvarar sin avhandling "Encountering Environments. Natural conditions for subsistence and trade at Monte Polizzo, Sicily, 650-550 BC"

Disputation
Datum
24 sep 2021
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Sal J222, Humanisten, Renströmsgatan 6

Bra att veta
Disputationen blir både på zoom och campus. Registrera dig på förhand till disputationen på zoom, tack!
Arrangör
Institutionen för historiska studier

Beskrivning av avhandlingen:

Det övergripande syftet med denna avhandling är att fördjupa vår kunskap om den antika inhemska befolkningen på västra Sicilien, de av Thukydides kallade elymerna, och erkänna dem som oberoende aktörer i siciliansk historia.

En viktig del av denna strävan är att utvärdera elymernas roll i den regionala handeln och de utmaningar som de stod inför. Monte Polizzo, bebodd i bara 75 år (625-550 f.Kr.), har ansetts lämplig som modell för att diskutera dessa ämnen. Beläget på västra Sicilien var den strategiskt belägen mellan den feniciska bosättningen Motya, den grekiska bosättningen Selinus och den inhemska bosättningen Segesta.

Syftet med avhandlingen

Syftet med avhandlingen har också varit att få en så nyanserad bild som möjligt av de naturgivna omständigheterna på västra Sicilien generellt och således de ekonomiska förutsättningarna som förelåg för invånarna på Monte Polizzo specifikt. Detta har undersökts genom pollen analyser, makrobotaniska analyser samt geomorfologiska analyser av det närliggande landskapet.  

En ovanligt stor mängd importerade transportamforor har spelat en viktig roll i avhandlingen, då denna fyndgrupp anses vara den största arkeologiska indikatorn på långväga handel och handelsnätverk. Av vikt har således varit att undersöka huruvida floder var farbara och kunde användas som transportvägar och kommunikationsleder för att nå dessa översjöiska handelsnärverk.

Ämne:

Antikens kultur och samhällsliv

Betygsnämnd:

Professor Peter Attema, University of Groningen
Docent Serena Sabatini, Göteborgs universitet
Docent Erika Weiberg, Uppsala universitet

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden är: 

Professor em. Barbro Santillo Frizell

Opponent:

Professor Erich Kistler, Universität Innsbruck

Ordförande:

Docent Ingela Wiman, Göteborgs universitet

Länk till avhandlingen i GUPEA:

 http://hdl.handle.net/2077/67599

Länk för anmälan till disputationen via Zoom, https://gu-se.zoom.us/webinar/register/WN_2ipBF_hSThuPKDClKhtvuw

Kontaktuppgifter: cecilia.sandström@gu.se