Länkstig

Anna Winlund: "Inte för räddhågsna – undervisning i grundläggande litteracitet och svenska som andraspråk på gymnasieskolans språkintroduktion"

Kultur & språk

Disputation. Fredagen den 10 september disputerar Anna Winlund med sin avhandling "Inte för räddhågsna – undervisning i grundläggande litteracitet och svenska som andraspråk på gymnasieskolans språkintroduktion".

Disputation
Datum
10 sep 2021
Tid
13:15 - 15:15
Ytterligare information
Avhandlingen online i
GUPEA

Bra att veta
För ett begränsat antal hålls även disputationen i Sal C350, Humanisten, Renströmsgatan 6.
Arrangör
Institutionen för svenska språket

Ämne:
Svenska som andraspråk

Opponent:
Professor Caroline Kerfoot, Stockholms universitet

Betygsnämnd:
Professor Natalia Ganuza, Uppsala universitet
Docent Jenny Rosén, Stockholms universitet
Docent Nils Hammarén, Göteborgs universitet

Ordförande:
Professor Per Holmberg, Göteborgs universitet