Länkstig

«Å, så fin stemme jeg har! Mashallah!» Muntlighet, mestring og myndiggjøring i opplæringa for nyankomne ungdommer

Kultur & språk

FlerSva-seminarium med Irmelin Kjelaa, Trondheim NTU.

Seminarium
Datum
27 mar 2023
Tid
13:15 - 15:00
Plats
Lokal: C452, Humanisten

Arrangör
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Abstract

Sammenhengen mellom språk og makt er særlig tydelig i møte med nyankomne elever i skolen. Dette manifesterer seg på ulike måter og nivå; blant annet i hvordan disse elevene konstrueres språklig og diskursivt i policy og praksis, i hvilke språk, språkferdigheter og språkpraksiser som anerkjennes som gyldige, riktige og gode, og i konkrete språkdidaktiske praksiser. Det er et grunnleggende mål at opplæringa skal motvirke sosial ulikhet og virke myndiggjørende, inkluderende og utjevnende. Dermed er det viktig å identifisere, forstå og motvirke strukturer og praksiser som kan virke marginaliserende, devaluerende, og umyndiggjørende. Kritiske tilnærminger med forankring i sosiolingvistikk (f.eks. Blommart, 2011; Darvin & Norton, 2015; Norton, 2013) og flerspråklighetspedagogikk (i brei forstand) (f.eks. Canagarajah, 2013; García & Wei, 2019; Ortega, 2019) er egna til dette, og i dette innlegget legger jeg disse perspektiva til grunn. Mer konkret gjør jeg nedslag i to etnografiske studier om og med nyankomne ungdommer som har lite formell skolebakgrunn og utvikler norskferdigheter og skriftkyndighet samtidig. Dette er ei elevgruppe som er særlig sårbar for mangelorientering, lav mestringsopplevelse og marginalisering (Kjelaas & van Ommeren, 2021, 2022). De har dessuten begrensa forutsetninger for å delta i aldersadekvat opplæring skriftlig. Jeg retter derfor en særlig oppmerksomhet mot hvordan arbeidet med muntlig kommunikasjon og en sensitivitet overfor elevenes oracy-erfaringer kan bidra til mestring og myndiggjøring (Gibbons, 2015)

Litteratur

Blommart, J. (2011). The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge University Press.

Canagarajah, S. (2013). Introduction. I Literacy as Translingual Practice. Between Coomunities and Classrooms. Routledge.

Darvin, R., & Norton, B. (2015). Identity and a Model of Investment in Applied Linguistics. Annual Review of Applied Linguistics, 35, 36–56. https://doi.org/10.1017/S0267190514000191

García, O., & Wei, L. (2019). Transspråking  Språk, tospråklighet og opplæring. Cappelen Damm akademisk.

Gibbons, P. (2015). Scaffolding language, scaffolding learning. Heinemann.

Kjelaas, I., & van Ommeren, R. (2021). Innlæreridentitet i møte med skolens diskurser om språk og språkopplæring. I Andrespråkslæring hos voksne: Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner. Cappelen Damm akademisk.

Kjelaas, I., & van Ommeren, R. (2022). Andrespråksopplæring for nyankomne ungdommer. Tilnærminger for mestring og myndiggjøring. Fagbokforlaget.

Norton, B. (2013). Identity and language learning: Extending the conversation (2.). Multilingual Matters.

Ortega, L. (2019). SLA and the Study of Equitable Multilingualism. The Modern Language Journal, 103(S1), 23–38. https://doi.org/10.1111/modl.12525