University of Gothenburg
Image
Foto av läkarstudenter som övar på kirurgi
Många av de kroppar som doneras ger kirurger möjlighet till färdighetsträning. Träning som har stor betydelse för patientsäkerheten.
Photo: iStock
Breadcrumb

Kroppsdonation

Om du vill kan du efter din död låta din kropp komma till nytta för kirurger och blivande läkare genom kroppsdonation. Göteborgs universitet tar tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset emot kroppsdonationer från hela sydvästra Sverige.

Vill du hjälpa kirurger och blivande läkare när du avlidit?

Det kan du göra genom att donera din kropp när du avlidit. Det innebär att du ingår avtal om kroppsdonation med något av de lärosäten som tar emot kroppar. Om du bor i Skåne, Halland eller Västra Götaland vänder du dig till Göteborgs universitet, som tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum. Våren 2022 har drygt 600 personer valt att donera sina kroppar hit.

Färdighetsträning, undervisning, forskning

Många av de kroppar som doneras till Göteborg ger möjlighet till färdighetsträning för kirurger. Denna träning har stor betydelse för patientsäkerheten, men begränsas av tillgången på kroppar. Kirurger inom olika specialiteter får då öva på både nya och etablerade operationsmetoder och ingrepp i avlidna innan de genomför dessa på levande patienter.

Här får också studenter, främst blivande läkare men även andra vårdyrken, fördjupade kunskaper om hur kroppen ser ut och hur det känns att röra vid organ och andra strukturer i kroppen. Studenterna diskuterar både etik och professionellt förhållningssätt innan de får närma sig en avliden människa, som alltid sker anonymiserat och med stor respekt. Undervisningen inom anatomi kompletteras med stöd av olika datorprogram, där 3D-avbildningar av kroppen hjälper studenter förstå hur den är uppbyggd. Dessa digitala verktyg kan dock inte helt ersätta mötet med en riktig avliden person.

Donerade kroppar kan också användas för vetenskapligt utvecklingsarbete, exempelvis av ny medicinteknik eller kirurgiska metoder. Du anger själv vilka ändamål, utöver undervisning, som din kropp ska få användas till.
 

Organdonation först

Innan du skriver på avtal om kroppsdonation är det viktigt att du diskuterar ditt val med dina anhöriga. Att du vill donera din kropp är ett personligt beslut, men det underlättar om anhöriga är införstådda med beslutet, eftersom det ofta är de som kontaktar oss och ser till att donationen kan genomföras. Om dina anhöriga efter din död, trots att de informerats om ditt val, starkt motsätter sig donationen kommer den inte att ske. Du kan också själv när som helst avbryta avtalet om du ångrar dig.

Om du också är anmäld som organdonator och ditt dödsfall sker på ett sådant sätt att organen går att använda för transplantation har detta företräde, och kroppsdonationen kommer då inte att genomföras.
 

Ideell handling

När du avlidit ger ditt donationskort information om hur personer i din närhet ska agera. Kroppen hämtas från bårhuset av en begravningsentreprenör, och transporteras till Kirurgiskt Anatomiskt Träningscentrum i Göteborg, där den fryses eller balsameras. Kroppen förvaras vanligtvis vid universitetet uppemot något år. När kroppen fyllt sitt syfte kremeras den, och anhöriga kontaktas för att en avskedsceremoni ska kunna ske.

När du väljer att donera din kropp är detta en ideell handling, som under din livstid inte ger någon ekonomisk ersättning. I samband med kremering och begravning när kroppsdonationen är genomförd får dödsboet ersättning för eventuella omkostnader.

Donationskansliet

Under sommaren har vi begränsad telefontid. Vecka 28-33 är donationstelefonen enbart öppen på tisdagar kl 10.00-12.00. Vecka 30-31 är telefonen helt stängd. E-posten bevakas dagligen under hela sommaren.

E-post: kroppsdonation@gu.se

Telefon: 0766 – 18 47 39

Telefontid: tisdagar kl 10.00-12.00 och torsdagar kl 13.00-15.00

Postadress

Anatomi 5300, inst för biomedicin
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Box 440
405 30 Göteborg