University of Gothenburg
Navigate to video: Följ med våra studenter på Göteborgs universitet
Video (00:56)
Följ med våra studenter på Göteborgs universitet
Image
Breadcrumb

Kurser och program

Vi ansvarar för utbildningen för framtida logopeder, arbetsterapeuter, audionomer, apotekare och fysioterapeuter. Vi har en ämnesmässig bredd – 16 olika ämnen - och undervisar även bland annat i fysiologi, neurologi och oftalmologi på akademins läkarprogram.

Apotekarprogrammet

Apotekare är samhällets läkemedelsspecialister som kan arbeta med allt från utveckling av nya läkemedelssubstanser till försäljning och utvärdering av läkemedelsanvändning i samhället.

Arbetsterapeutprogrammet

Arbetsterapeuter är experter på hur aktiviteter påverkar hälsa och hur ohälsa kan påverkas av aktivitet. Utbildningen fokuserar inledningsvis på förhållandet mellan aktivitet och hälsa, hur miljön påverkar människors vardagsaktiviteter samt folkhälsoproblem i samhället.

Audionomprogrammet

Audionomen är expert på hörselns och kommunikationens betydelse i ett socialt samspel. Arbetet innebär att hitta lösningar på hörselproblem utifrån var och ens individuella behov.

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeuter arbetar med förebyggande insatser samt med habilitering och rehabilitering inom många olika områden i samhället, såväl i offentlig som privat verksamhet.

Logopedprogrammet

Logopedi beskriver och förklarar olika former av kommunikationssvårigheter och vilka konsekvenser de får för människans personlighet, hälsa och livskvalitet.

Magister- och masterutbildning

Studier på avancerad nivå kan leda till en magister- eller masterexamen, vilket innebär både en breddning och en fördjupning av den ämnesspecifika kunskapen. Utbildningen ger en grund för en ökad professionalisering, verksamhetsutveckling, samt kan utgöra en del i kraven för att söka specialistkompetens samt för forskarstudier.

Photo: Johan Wingborg