Breadcrumb

Audiologi - avancerad nivå

Audionomprogrammet utgör grund för akademisk kandidatexamen (180 hp), som ger möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå.