University of Gothenburg
Breadcrumb

Mäktiga massmedier

Kent Asps avhandling Mäktiga massmedier publicerades 1986. Sedan dess har den betraktats som närmast ett standardverk för alla som är intresserade av politisk opinionsbildning eller mediernas makt i samhället.

Mäktiga massmedier. Studier i politisk opinionsbildning


Författare: Kent Asp
Publiceringsår: 1986
ISBN: 91-7410-334-2
Förlag: Akademilitteratur AB 

- - - - - 

Eftersom Mäktiga massmedier har varit slutsåld i många år erbjuder vi den nu i digital form. För att underlätta nedladdningen är boken uppdelad i fyra dokument:

  • Del I innehåller innehållsförteckning och förord, samt avdelningarna Politisk opinionsbildning, Teoretiska utgångspunkter och Opinionsbildningens förutsättningar, sid 1–105. Ladda ner del I här: Mäktiga massmedier del I
  • Del II innehåller avdelningen Massmediernas innehåll, sid 106–185. Ladda ner del II här: Mäktiga massmedier del II
  • Del III innehåller avdelningen Massmediernas effekter, sid 186–337. Ladda ner del III här: Mäktiga massmedier del III
  • Del IV innehåller avdelningen Massmediernas innehåll och effekter, samt English Summary, Appendix och litteraturreferenser, sid 338–402. Ladda ner del IV här: Mäktiga massmedier del IV

 

Kort beskrivning

När politiska åsikter och ställningstaganden formas i ett samhälle, har massmedierna stora möjligheter att utöva makt – både över sin publik och över det innehåll de förmedlar.

Mäktiga massmedier skildrar hur svenska dagstidningar, radio och TV deltar i den politiska opinionsbildningen. I boken granskas vilken bild av den politiska världen som förmedlas och hur de olika medierna påverkar människors verklighetsuppfattning och deras värderingar. Kanske är vissa grupper i samhället mer påverkbara av massmedierna än andra? Och hur är det i förhållandet mellan journalister och politiker – vem styr vem? 

Kent Asp vill med Mäktiga massmedier skapa en sammanhållen teori om massmediernas roll i den politiska opinionsbildningen.