University of Gothenburg
Breadcrumb

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap och arbetsliv

Institutionen har under många år forskat och utbildat inom området Hållbart och hälsofrämjande ledarskap och arbetsliv. Förutom vetenskapliga rapporter finns det också många texter som vänder sig till praktiker.