University of Gothenburg
Image
Inside the Box posterbild

Inside the Box 2023

Summary of episodes 2023.

Decolonizing museums

Can objects in museums be used to heal social relationships that have been broken?

Museums are struggling with the fact that many of their objects were collected in the colonial period. Decolonization is often the label under which this reckoning is carried out. But what does decolonization mean in practice?

To discuss this, we have invited Raymond Peroti, a hip-hop artist and film maker. His multifaceted work challenges the mental boundaries between histories, identities and cultures of Sweden, the Caribbean, and the wider world. We also have with us today Nanette Snoep, an anthropologist, curator, and Director of Rautenstrauch-Joest-Museum in Cologne. She is a central player in reshaping the way we envision the future of museums. Today’s moderator is Michael Barrett, curator at the National Museums of World Culture.

In cooperation with Goethe-Institut Schweden and French Institute in Sweden, supported by the Franco-German Cultural Fund.

Producent: Adam Norberg och Rebecka Bergström. Klipp: Petter Utbult

Ukrainas kulturarv i krigstider (in Swedish)

I alla tider har krig inneburit att kulturarv gått förlorat.

Samtidigt har människor på olika sätt försökt skydda sitt kulturarv från förstörelse, plundring och illegal handel – från att gräva ner, eller gömma på ”säkra platser”, till att idag göra digitala kopior.

Idag ska vi prata om varför det är viktigt att prata om kulturarv mitt under brinnande krig men också hur kulturarvet kan vara viktigt i återuppbyggnadsprocessen efter ett krig.

Moderator: Helen Arfvidsson. Gäster: Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare, Svenska Unescorådet och Fedir Androshchuk, Director General of The National Museum of the History of Ukraine. Ljudtekniker: Niklas Sjösvärd

Kulturarv och identitet i kristider (in Swedish)

Kulturarv är så mycket mer än prylar på museum, arkeologiska lämningar eller kyrkor. Till kulturarv knyts minnen, känslor av tillhörighet eller utanförskap, historia, traditioner. I tider av kris, under flykt eller vid naturkatastrofer kan kulturarv tyckas som oviktigt när man kämpar för att överleva dagen. Men när det är dags att återskapa sin vardag eller hitta sin plats i ett nytt samhälle spelar kulturarvet en oerhört viktig roll. Inside the Box gästas av Khazar Fatemi, journalist, och Jonathan Westin, forskare, som samtalar om detta.

Khazar Fatemi är föreläsaren och kulturjournalisten som fick Svenska Unescopriset 2020 för sitt engagemang för kulturarv i fara. Jonathan Westin är kulturarvsforskaren från Göteborgs universitet som jobbar med hotat kulturarv genom digitaliseringens möjligheter och just nu har ett forskningsprojekt om kulturarv och migration. Samtalet leds av Maria Dahlström, intendent vid Världskulturmuseerna med särskilt ansvar för frågor om hotat kulturarv. Producent: Jenny Högström Berntsson.

Live podcast, Inside the Box
Photo: Jenny Högström Berntson