Breadcrumb

Sven Pedersen

Doctoral Student

Department of Psychiatry and Neurochemistry
Visiting address
SU Rättspsykiatri, Rågårdsvägen 5
Enhet CELAM, Hus 1 Gunnilse
Postal address
Centrum för etik, juridik och mental hälsa Rågården, Hus 1
SU-Östra sjukhuset 416 85 Göteborg