Länkstig

Etiska aspekter på strategier för delaktighet i rättspsykiatrisk vård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

FOR-ETHICS studerar värdekonflikter, etiska utmaningar och möjliga lösningar på dessa som uppkommer i samband med ambitioner att förbättra evidensbaserad rättspsykiatrisk vård som bygger på delaktighet och personcentrerad vård. I projektet kombineras filosofiska analyser med tolkning av empiriska material, t ex avseende upplevelser hos personal och patienter eller organisation och utfall i interventionsstudier som prövar nya behandlingsformer. Bakomliggande grundfrågor handlar om hur man ska se på rättspsykiatrins patienter med avseende på beslutskompetens, förmåga till eget ansvarstagande, delat beslutsfattande och moraliskt agentskap i en vårdkontext som är omgärdad av tvång och motiverad av att patienternas allvarliga psykiska ohälsa.