Länkstig

MENT-FOR Psykologiska och psykiatriska behandlingsbehov hos rättspsykiatriska patienter

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

MENT-FOR syftar till att kartlägga behov relaterade till psykisk ohälsa och psykologiskt fungerande hos rättspsykiatriska patienter. I studien deltar en kohort av rättspsykiatriska patienter (N = 100) som vårdas på en rättspsykiatrisk klinik i Sverige. Deltagande utgår från frivilligt, informerat samtycke och innefattar journalgranskning, ifyllande av självrapporteringsformulär och kompletterande intervju. Fokus i datainsamling är bland annat på förmåga att identifiera och reglera känslor, förmåga att hantera olika beteenden och på tidiga livsomständigheter och vårdinsatser. Resultaten från studien kommer att användas för att tydliggöra vilka områden behandlingsinsatser inom rättspsykiatrin behöver fokusera på, alternativt ta hänsyn till i sitt upplägg, för att därigenom bidra till en ökad evidensbas för svensk rättspsykiatri.