Bild
Två händer
Länkstig

FORM - Utvärdering av strukturerad hantering av risk för våld i rättspsykiatrin

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

FORM syftar till att utvärdera en ny metod för strukturerad hantering av våldsrisk hos rättspsykiatriska patienter, som i nuläget används vid flera rättspsykiatriska enheter runtom i Sverige. Metoden bygger på att en strukturerad plan för att hantera patientens risk för våld upprättas i samarbete mellan patient och vårdpersonal. För att utvärdera om denna metod påverkar förekomsten av hot och våld hos rättspsykiatriska patienter samt vårdinnehållet i den rättspsykiatriska vården, kommer vi att jämföra patienter där man gör strukturerade våldsriskbedömningar och använder strukturerade riskhanteringsplaner (fall) och patienter där man gör strukturerade våldsriskbedömningar men inte använder den nya metoden med strukturerade riskhanteringsplaner (kontroller). Projektet innefattar journalgranskning och intervjuer med patienter och personal.