Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar ett kollage av svenska rapporter

Svenska rapporter

En viktig uppgift för SWEMARC är att sprida vetenskapligt korrekt och saklig information om vattenbruk. Här hittar du rapporter på svenska som behandlar många olika aspekter av vattenbruk, både SWEMARC:s egna rapporter och andra svenska rapporter.

Övriga svenska rapporter