Länkstig

Sök till konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä

Denna information gäller ansökan till höstterminen 2023.

Arbetsprovsinstruktioner

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet i möbeldesign inriktning trä ska innehålla:

Del 1: Designuppgift, 3 sidor

”Kulturell inblick ”
Det sägs att vi först måste studera vårt förflutna för att förstå vår framtid.

I denna designuppgift vill vi att du undersöker din egen kulturella bakgrund. Vilken typ av trämöbler kan du finna där? Du är fri att söka 10, 50 eller 200 år tillbaka i tiden, så länge du kan hitta en möbel du känner dig motiverad att studera. Använd litteratur, museer eller webben för att hitta användbar information. Använd sedan denna möbel som inspiration för en ny design i trä. Användaren av denna nya design kommer att vara du, 10 år från dagens datum. Vem är du då, och vilka är dina behov?

  • En skiss av din valda möbel, så som du hittat den. 
  • En skriftlig beskrivning av denna möbel i tre meningar.
  • Processkisser och bilder. De kan bestå av bilder, skisser och / eller moodboard. Det är viktigt att du visar hur du nått ditt resultat genom presentationen.
  • Visualiseringar av ditt resultat. Du är fri att välja teknik, exempelvis genom renderingar, skisser, bilder på modell etc. men resultatet ska presenteras i en bild som beskriver användarsituationen.
  • En skriftlig sammanfattning i vilken du motiverar ditt resultat utifrån användarbehov, sammanhang och personliga mål (maximum 1 sida).

Del 2: Portfolio, minimum 3 sidor

I denna del visar du valfria egna arbeten som representerar din kreativa erfarenhet. Här tittar vi på form och färg, presentation och idéer.

Del 3: Tidigare erfarenheter och utbildning, 1 sida

I denna del ska du ange utbildningar du gått på, samt beskriva tidigare erfarenheter som du tycker är av vikt för din ansökan. Att ha gått en förberedande konstnärlig utbildning eller förberedande trähantverksutbildning är meriterande men inte ett krav. Tidigare anställningar, hobbys eller resor kan vara lika viktiga att lista här, om du anser att det stärker din ansökan.

De som kallas till intervju kommer få en ytterligare uppgift att genomföra och ta med till intervjutillfället.

Alla delar i din ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet. Alla texter måste vara på Engelska.

Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom. SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.
 

Bedömning av arbetsprov

  • Process och idé – Hur du har valt att arbeta för att generera idéer och utveckla dessa.  
  • Form, funktion och materialkunskap – Hur du väljer material, konstruktion och form.
  • Presentation – Hur du presenterar ditt resultat och hur du argumenterar för dina val. Hur du förstärker dessa argument genom det visuella materialet.

Behörighet och urval  

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör.   

Ett antal sökande kommer att bli kallade till intervju. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.
 

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. 

Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på “mina sidor” på antagning.se.

För mer information, se ladda upp rätt papper.

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via “mina sidor” på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se utländsk gymnasieutbildning.

Om du som går sista terminen på gymnasiet eller Komvux går vidare till intervju, ska du ladda upp ett intyg på antagning.se.om att du studerar sista terminen. Kontakta din skola för intyg.

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.


Söka med reell kompetens

Om du inte har grundläggande behörighet kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på Reell kompetens - En annan väg till behörighet.

Om du inte är formellt behörig kan du bli beviljad reell kompetens om HDK-Valand anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen ändå. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom: 
 

• annan relevant utbildning

• relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet  

• relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor 

Viktiga datum

20 januari 2023: Ansökningsperioden öppnar

1 mars 2023: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se 

7 mars 2023: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

7 mars 2023: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse
(behövs inte om du har svenskt personnummer)

8 mars 2023: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

Mars/april 2023: Meddelande om du har gått vidare till intervju skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se

April 2023: Intervjuer genomförs

April 2023: Din behörighet granskas

16 maj 2023: Antagningsbesked publiceras på antagning.se