Länkstig

Efter studierna

Efter avklarade studier har du en filosofie kandidatexamen med huvudområdet Software Engineering (Degree of Bachelor of Science with a major in Software Engineering).