Länkstig

MEK programinnehåll

Under utbildningens gång lär du dig bland annat om att beskriva och analysera konstnärliga uttryck och att förstå konstnärliga processer. Du kommer även att studera deltagarkulturer, kulturekonomi och kulturellt och socialt entreprenörskap. Vidare kommer du att fördjupa dig i estetik och konstarternas filosofier, liksom i berättande och interaktiva medier.