Länkstig

Det gör vi nu - samhällsvetenskapliga miljövetare berättar

Alumner från samhällsvetenskapligt miljövetarprogram berättar om vad de gjorde efter att ha pluggat på Handelshögskolan i Göteborg.

Jag valde SMIL för att jag ville arbeta med miljöfrågor från en samhällsvetenskaplig vinkel.

Mia Bivered arbetar idag på SCB. Efter studierna på SMIL-programmet med miljöekonomi som inriktning studerade hon ett år i Amsterdam till en masterexamen i statsvetenskap.

Läs hela intervjun med Mia Bivered

Att få arbeta med miljöfrågor värderar jag högt, man bidrar ju till något positivt för samhället

Paulina tog examen 2018. Hon var på utbytes studier i Finland under studietiden och arbetar nu på Jordbruksverket

Läs hela intervjun med Paulina Arvidsson

Mitt arbete har varit en väldigt bra matchning mot min utbildning.

Jenny inriktade sig mot uthålligt företagande på programmet och tog examen 2019. Jenny har också en kandidatexamen i kinesiska.

Läs hela intervjun med Jenny Schmitz Jakobsson

Det har varit fantastiskt att få med sig erfarenheten av att jobba tvärvetenskapligt.

Maria var klar med studierna på SMIL-programmet 2017. Hon har även en masterexamen i offentlig förvaltning med inriktning mot policyanalys och arbetar nu som regionplanerare.

Läs hela intervjun med Maria Axbrink

Miljö är ju ett ämne som engagerar!

Sharon tog examen från programmet våren 2019 med miljöpolitisk inriktning. Under studietiden var hon på utbytesstudier i Australien där hon bland annat studerade miljövetenskap.

Läs hela intervju med Sharon Plotzki.

På SMIL kunde jag kombinera mina intressen för miljö och för samhällsutveckling.

Therese läste miljöplanering, tog examen 2019 och jobbar nu som konsult.

Läs hela intervjun med Therese.