Bild
Praktiknära forskning via Forskaskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten.
Länkstig

Satsning tar forskningen närmare arbetsvardagen

Publicerad

Behovet av att skapa struktur och metoder för att möta nya utmaningar blir allt större. Det vittnar Göteborgs Stads förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist – som tagit in forskningen på jobbet för att bygga nya kunskaper via Göteborgs universitet.

”Nya utmaningar kräver nya arbetsmetoder – som man vet fungerar". Det skriver Chefstidningen om samarbetet mellan Göteborgs universitet och Göteborgs Stad.

Efter omstrukturering 2021 av Göteborgs stads stadsförvaltningar kom frågan om hur de ska utveckla verksamheten framåt. Idéer och struktur behövde slipas med någon som kan metodutveckling och vet vilka metoder som funkar.

Satsningen blev att ta in mer forskning på arbetsplatsen.

– Jag ser ett stort behov av att utveckla kunskap på fältet. Vi möter ständigt nya utmaningar där det saknas evidensbaserade lösningar. Och det akademin forskar om är inte alltid något vi behöver ny kunskap om. Vi behöver hitta sätt att få forskning och arbetsvardag att samspela, berättar funktionsstödsdirektören Camilla Blomqvist på Göteborgs Stad till Chefstidningen.

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) blev startskottet för att få in behovsinriktad och praktiknära forskning. I år började socionomen Ulrika Lilja forska på halvtid som en del av sin tjänst på Göteborgs stad. Lärosätesansvarig samordnare för FYS, och professor på institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet, Anette Skårner ser alltmer vikten av doktorander i verksamheter.

–  Nu möter landets socialtjänster nya utmaningar och vi behöver kunskap om hur dessa ska hanteras. Forskningen behöver bli en självklar del av det utvecklingsarbete som nu krävs, säger Anette Skårner i Chefstidningen.

Läs hela artikeln på chefstidningen.se

AV: Louise Älgne, kommunikatör
FOTO: Pexels, Creative Commons

Om forskarskolan

Syftet med forskarskolan är att föra forskning närmare verkligheten.

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Bakom satsningen står Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) som beviljat medel för forskarskolan.