Göteborgs universitet
Bild
möte med sittandes personer
Foto: Unsplash
Länkstig

Examen fristående kurser arbetsvetenskap

Vad kan jag arbeta med? Att läsa fristående kurser innebär att du kan kombinera kurser som intresserar dig och få en unik utbildning där du har inriktat dig mot de arbetsuppgifter och områden som intresserar dig mest.

Bygg din egen kandidatexamen

En kandidatexamen ökar dina kunskaper i att söka, bedöma och analysera information som kan utgöra beslutsunderlag inom organisationer och näringsliv. 

Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, arbetsorganisationer och ledarskap, samt belyser också arbetsmarknad i både ett nationellt och internationellt perspektiv. Makt- och inflytandefrågor, arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster på arbetsplatser och på arbetsmarknaden, arbetsmiljö, gruppdynamik och ledarskap är exempel på områden som studeras. Tänk på att du inför varje termin måste söka dina kurser. Du behöver därmed en mer strukturerad planering för dina studier än om du läser ett program.


Arbetsområde

Tänk igenom vilket arbetsområde du vill att din utbildning ska leda till! Du kan kombinera Arbetsvetenskap med vilka kurser du vill, till exempel: 

Företagsekonomi, marknadsföring, HR-området (t.ex. organisation, juridik/arbetsrätt), offentlig förvaltning, psykologi, statsvetenskap, pedagogik, specialpedagogik, friskvård, medie- och kommunikationsvetenskap, IT/ informatik, språk, eller andra ämnesområden du är intresserad av.

Hur kombinerar jag ihop en filosofie kandidatexamen

En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Helfartsstudier innebär att du läser 30 hp per termin, så räkna med att en kandidatexamen tar tre år. 

För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap krävs 90 hp inom huvudområdet Arbetsvetenskap. Därutöver krävs ytterligare 90 hp i valfria kurser.

 

Vad kan jag jobba med?

Vilka arbetsuppgifter du kan jobba med i framtiden påverkas av vilket huvudområde och vilka valfria kurser på ytterligare 90 hp som du väljer att ha med i din examen.

Även dina intressen och tidigare erfarenheter kan spela stor roll. Din yrkeserfarenhet kombinerad med en examen i arbetsvetenskap kan öppna nya möjligheter för dig!

Dina kunskaper i arbetsvetenskap kan användas till analys och utvärdering av arbetslivsrelaterade frågor inom privat och offentlig verksamhet. Det kan t ex handla om att belysa och analysera förändringar på arbetsmarknaden, analysera och utvärdera jämställdhetsfrågor och arbets-miljö på arbetsplatser.

Arbeten kan finnas inom såväl det privata näringslivet som inom offentlig sektor. 

Du kan hitta information om studier, yrken och framtidsutsikter på aktuella fackförbunds webbplatser: 

www.saco.se

www.akademssr.se

www.jusek.se

Fortsätta studera?

En kandidatexamen i arbetsvetenskap ger dig behörighet till fortsatta studier inom flera ämnen. Du kan välja att fördjupa dig, eller bredda dina kunskaper, för att öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap erbjuder följande program på avancerad nivå:

 

Det kan också finnas också möjlighet att läsa vidare inom andra ämnen eller på andra lärosäten. För mer information se respektive ämne och eller lärosäte.