Länkstig

Petra Pohl

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 O 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Petra Pohl

Petra Pohl är universitetslektor och fysioterapeut. Hennes forskning rör framför allt rehabilitering för äldre och personer med neurologiska sjukdomar, t ex stroke och Parkinsons sjukdom. Hon använder i sin forskning olika typer av forskningsdesign, såväl kvalitativa som kvantitativa metoder och har bl a genomfört en randomiserad kontrollerad studie där en mixed methods design användes.

Petra legitimerades 2001 och har i huvudsak arbetat med akut strokerehabilitering och allmänneurologi. Hon har en doktorsexamen inom ämnet fallprevention för äldre. Hon undervisar och handleder på grundnivå på Fysioterapeutprogrammet, samt är kursansvarig för flera kurser sedan anställningen 2019. Hon har tidigare arbetet som universitetslektor vid Linköpings universitet.

Se Petra prata om sin forskning här: https://www.youtube.com/watch?v=GhyrEAuDkf4&t=3s