Länkstig

Petra Knutson

Utbildningshandläggare

IT-fakultetens kansli
Besöksadress
Lindholmsplatsen 1
41296 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Petra Knutson

Petra Knutson jobbar som utbildningshandläggare.

Arbetsuppgifter:

  • Bereder och handlägger ärenden som rör utbildning på grund- och avancerad nivå
  • Bereder och handlägger ärenden som rör utbildningen på forskarnivå
  • Kvalitetsarbete och analys av utbildningar på grund-, avancerad- och forskarnivå
  • Internationalisering – övergripande samordning på grund- och forskarnivå
  • Disputationshandläggning