Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lynne Sneddon

Universitetslektor

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 18
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Lynne Sneddon

Med hjälp av en integrerad metod försöker min forskning förstå de mekanismer som ligger till grund för djurens beteende genom att använda tekniker inom genomik, molekylärbiologi, fysiologi och neurobiologi. År 2002 var jag den första som karakteriserade nociceptorer som upptäcker smärtsamma stimuli på fiskens huvud och har sedan dess undersökt förmågan för smärta, rädsla och stress för att driva på förbättringar av fiskarnas och andra vattenlevande djur. Min forskning undersöker också hur intraspecifik variation eller djurpersonlighet påverkar reaktionen på miljövariationer såsom pH, temperatur och hypoxi som är relevanta för att förstå effekterna av klimatförändringar.

Nuvarande bidrag:ZEBREFINE: Förfining av zebrafiskanestesiVi tänker studera olika bedövningsmedel för att välja det lämpligaste protokollet att använda i zebrafiskmodellen, vilket inducerar inga eller få förändringar hos djuret och orsakar mindre eller ingen nöd och / eller motvilja mot djuret.Finansiering FCT / FEDER, Portugal. Ledande forskare: Dr Ana Maria Valentim, University of Porto, Collaborator Dr Marco Marcello, University of Liverpool.

Kromatisk analys av beteende och neuralt substrat för smärtuppfattning hos bläckfisk

Detta föreslagna projekt syftar till att utveckla ett kromatiskt baserat övervakningssystem med inbäddad artificiell intelligens för att bedöma smärta i bläckfisk och därigenom fylla ett välbehövligt gap för att förstå den jämförande och evolutionära smärtbiologin genom att bedöma genreglering som svar på en mängd olika skadliga stimuli. Detta gör det möjligt för oss att bättre förstå de molekylära substraten som ligger till grund för smärtöverföringen i en understuderad djurgrupp.Finansiering: National Tsing Hua University och University of Liverpool Collaborative Partnership. Handledare: Professor CC Chiao, NTHU, Taiwan, Dr Lynne Sneddon, Professor Joe Spencer, UoL, Storbritannien

Humant bedövning vid slakt av vildfångad fisk för mat

Detta forskningsprojekt kommer att undersöka genomförbarheten av utveckling och användning av humant bedövning eller bedövning / dödande för vildfångande fisk, för att minimera smärta eller nöd i kommersiellt fiske med fångst.Finansiering: Humane Slaughter Association (HSA UK). Ledande forskare; Dr Nicola Randall, Harper Adams University, Storbritannien

Effekten av fluktuerande omgivningstemperatur på personlighet, metabolism och proteomik i Beadlet havsanemon.

Intertidal djur upplever förändringar i miljöförhållanden på grund av exponering när tidvattnet är lågt. Detta förvärras av extrema väderhändelser som värmeböljor eller kalla snaps. Genom att använda havsanemoner som en nyckelart vid steniga stränder undersöker detta projekt effekterna av uppvärmning eller kylning på beteendemässig och fysiologisk fenotyp samt profilering av proteiner som skiljer sig mellan djärva och blyga djur och de proteiner som svarar på termisk stress.Finansiering: NERC DTP CASE, UK. Handledare: Dr Jack Thomson (University of Liverpool, UK), Dr Kathryn Arnold (York University, UK) och Dr Lynne Sneddon

Externa roller:

Konvenor för FELASA-arbetsgruppen: Smärtlindring i zebrafisk i laboratoriet

NC3Rs UK Expert Working Group on Zebrafish Welfare

Redaktionella roller: Animal Behaviour (Ethics Reviewer), Animal Sentience (Editor); Applied Animal Behaviour Science (Associate Editor), ATLA (Editorial Board); Behavioral Ecology (Ethics Editor); Frontiers in Pain Research (Reviews Editor)