Länkstig

Lynne Sneddon

Universitetslektor

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
4281
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Lynne Sneddon

Med hjälp av en integrerad metod försöker min forskning förstå de mekanismer som ligger till grund för djurens beteende genom att använda tekniker inom genomik, molekylärbiologi, fysiologi och neurobiologi. År 2002 var jag den första som karakteriserade nociceptorer som upptäcker smärtsamma stimuli på fiskens huvud och har sedan dess undersökt förmågan för smärta, rädsla och stress för att driva på förbättringar av fiskarnas och andra vattenlevande djur. Min forskning undersöker också hur intraspecifik variation eller djurpersonlighet påverkar reaktionen på miljövariationer såsom pH, temperatur och hypoxi som är relevanta för att förstå effekterna av klimatförändringar.

Pågående finansierade projekt

Användning av analgesi för att förfina fiskexperiment

Fiskar är den näst mest populära experimentmodellen i Sverige och Europa och utsätts för invasiva ingrepp som ger upphov till smärta. För att säkerställa djurens välbefinnande bör vi försöka minska all smärta hos fiskar genom att använda läkemedel som ger smärtlindring. Detta projekt syftar till att undersöka vilka läkemedel, i vilka doser som minskar smärta och ytterligare om detta påverkar kvaliteten på data.

Finansiering: VR 3Rs, Sverige. Huvudforskare: Dr Lynne Sneddon

Kräftdjurens välbefinnande

Studier har visat potentialen för smärta hos decapodiska kräftdjur (krabbor, hummer, kräftor, räkor och räkor). Detta projekt kommer att undersöka om dessa djur har receptorer för smärta, hur deras beteende påverkas av en smärtsam stimulans och vidareutveckla humana sätt att döda kräftdjur.

Finansiering: Formas, Sverige. Huvudforskare: Dr Lynne Sneddon. Doktorand: Eleftherios Kasiouras. Co-PIs: Dr Albin Gräns, SLU, Dr Björn Roth, Nofima, Dr Peter Hubbard, CCMAR.

Utveckling av artspecifika rekommendationer för slakt av fisk i svenskt vattenbruk

Humant dödande av djur innebär bedövningsmetoder. Detta projekt kommer att utvärdera det mest humana sättet att bedöva fiskar för att säkerställa att deras välbefinnande är optimalt. En mängd olika arter kommer att undersökas för att fastställa det bästa sättet att effektivt bedöva dem innan de avlivas i laboratoriet och i vattenbruket.

Finansiering: Formas, Sverige. Ansvarig forskare: Dr Albin Gräns. SLU. Doktorand: Ulla Saarinen. Co-PIs; Dr Lynne Sneddon, Prof Kristina Sundell, Prof Anders Carlsson, SLU.

Förfina märkningen av vildfisk och hajar

Detta projekt syftar till att förbättra välfärden för vilda hajar och stora fiskar i forskning genom att kvantifiera djurs svar på elektronisk märkning som ger en bevisbas för förfining av förfaranden.

Finansiering: NC3Rs UK. Handledare: Dr Matthew Witt, Dr Lucy Hawkes, Dr Gregory Paull och Dr Lynne Sneddon.

Förbättra förståelsen för anestesi och analgesi i zebrafisken

Detta projekt kommer att fylla dessa kunskapsluckor via tre huvudmål. Mål 1 kommer att fastställa effekten av flera anestetika/analgetika med hjälp av funktionell hjärnbildning och elektrofysiologi. Mål 2 kommer att avgöra vilka medel som hämmar neuromuskulär aktivitet, är aversiva eller minskar undvikande av skadliga stimuli med hjälp av automatiserad beteendebedömning. Syfte 3 är inriktat på att förstå verkningsmekanismer och central lugnande och nociceptiv bearbetning hos fisk. För detta kommer vi att genomföra funktionell avbildning i kretsspecifika transgena reporterlinjer och komplettera detta med immunhistokemi för att identifiera specifika kretsar som reagerar på behandling med dessa medel.

Finansiering: BBSRC, Storbritannien. Ledande forskare: Professor Charles Tyler, University of Exeter; Co-PI: Dr Matthew Winter och Dr Lynne Sneddon.

Kromatisk analys av beteende och neuralt substrat för smärtuppfattning hos bläckfisk

Detta föreslagna projekt syftar till att utveckla ett kromatiskt baserat övervakningssystem med inbäddad artificiell intelligens för att bedöma smärta i bläckfisk och därmed fylla ett välbehövligt gap i förståelsen av smärts jämförande och evolutionära biologi genom att bedöma genreglering som svar på en mängd olika skadliga stimuli. Detta gör det möjligt för oss att bättre förstå de molekylära substraten som ligger till grund för smärttillförsel i en undersökt djurgrupp.

Finansiering: National Tsing Hua University och University of Liverpool Collaborative Partnership. Handledare: Professor CC Chiao, NTHU, Taiwan, Dr Lynne Sneddon, professor Joe Spencer, UoL, Storbritannien. Doktorand: Tsu-Hsin Kuo.

Tidigare senaste projekt

ZEBREFINE: Förfining av zebrafiskanestesi V

i tänker studera olika bedövningsmedel för att välja det lämpligaste protokollet att använda i zebrafiskmodellen, vilket orsakar inga eller få förändringar hos djuret och orsakar mindre eller ingen nöd och/ eller aversion mot djuret.

Finansiering: FCT/FEDER, Portugal. Ledande forskare: Dr Ana Maria Valentim, University of Porto, Co-PI: Dr Lynne Sneddon. Medarbetare Dr Marco Marcello, University of Liverpool.

Humant bedövning vid slakt av vildfångad fisk som mat

Detta forskningsprojekt kommer att undersöka genomförbarheten av utveckling och användning av humant bedövning eller bedövning/dödande för vildfångad fisk, för att minimera smärta eller oro i kommersiellt fiske med vildfångst.

Finansiering: Humane Slaughter Association (HSA UK). Ledande forskare; Dr Nicola Randall, Harper Adams University, Storbritannien. Konsult: Dr Lynne Sneddon.

Effekten av fluktuerande omgivningstemperatur på personlighet, metabolism och proteomik i Beadlet havsanemon.

Intertidal djur upplever förändringar i miljöförhållanden på grund av exponering när tidvattnet är lågt. Detta förvärras av extrema väderhändelser som värmeböljor eller kalla snaps. Genom att använda havsanemoner som en nyckelart vid steniga stränder undersöker detta projekt effekterna av uppvärmning eller kylning på beteendemässig och fysiologisk fenotyp samt profilering av proteiner som skiljer sig mellan djärva och blyga djur och de proteiner som svarar på termisk stress.Finansiering: NERC DTP CASE, UK. Handledare: Dr Jack Thomson (University of Liverpool, UK), Dr Kathryn Arnold (York University, UK) och Dr Lynne Sneddon

Externa roller:

Konvenor för FELASA-arbetsgruppen: Smärtlindring i zebrafisk i laboratoriet

NC3Rs UK Expert Working Group on Zebrafish Welfare

Redaktionella roller: Animal Behaviour (Ethics Reviewer), Animal Sentience (Editor); Applied Animal Behaviour Science (Associate Editor), ATLA (Editorial Board); Behavioral Ecology (Ethics Editor); Fishes (Associate Editor)